Vlada je na četrtkovi seji potrdila predloga novega gradbenega zakona in novega zakona o urejanju prostora. Sedanji sistem se ne bo spremenil, ampak bo nadgrajen, zato bodo postopki gradnje objektov in umeščanja v prostor enostavnejši in hitrejši, je zatrdil minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Med ključnimi rešitvami je možnost pridobitve gradbenega dovoljenja v instrukcijskem roku 30 dni, če bo imel investitor vso potrebno dokumentacijo in dokazila o pravici graditi ter nihče od stranskih udeležencev gradnji ne bo nasprotoval. Izdaja v 30 dneh bo mogoča po skrajšanem ugotovitvenem postopku v skladu z zakonom o upravnem postopku, dovoljenja bo mogoče obravnavati prek državnega oblaka eProstor in eGraditev. Izdaja gradbenega dovoljenja v krajšem roku bo mogoča, saj upravne enote ne bodo več preverjale skladnosti s prostorskim aktom, so sporočili z ministrstva.

Uporabno dovoljenje tudi brez fasade

Zakon bo poenostavil pridobivanje uporabnega dovoljenja za enostanovanjske hiše. Za to bo potrebna izjava nadzornika gradnje, da je bila skladna s projektno dokumentacijo in izpolnjuje bistvene zahteve. Pri tem ne bo pogoj, da je dokončan ovoj stavbe ali fasada; to bo investitor dolžan narediti v treh letih. Omenjena rešitev bo razveselila predvsem samograditelje, ki običajno z ovojem hiše zaključijo investicijo, ko so že vseljeni v objekt. Investitorji bodo lahko po novem objekte, ki ne potrebujejo okoljske presoje, na lastno odgovornost začeli graditi že na podlagi dokončnega (ne šele pravnomočnega) gradbenega dovoljenja. Plačilo komunalnega prispevka po predlogu ne bo več pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja, ampak se bo odmerilo pred začetkom gradnje. Ta določba se bo sicer začela uporabljati po vzpostavitvi elektronskega poslovanja.

Začasni in enostavno objekti

Nabor začasnih objektov se bo po predlogu razširil na objekte v primeru izrednih razmer ter skladiščne stavbe za dopolnitev obstoječe dejavnosti znotraj industrijskih in prometnih območij. Podjetniki bodo lahko tako začasno, za obdobje največ treh let, poleg obstoječih objektov postavili skladišča, potem pa po potrebi pridobili gradbeno dovoljenje za stalen objekt na tem mestu. Ob tem ukrepu so se v stroki že pojavili pomisleki, saj bo mogoča tudi postavitev zidanih objektov, zaradi česar bo odstranjevanje objektov ob nepridobitvi gradbenega dovoljenja veliko težje.

Manjši posegi brez gradbenega dovoljenja

Predvidena je uvedba pojma manjša rekonstrukcija, kar naj bi premostilo vrzel med vzdrževalnimi deli in rekonstrukcijo. Sem naj bi spadala dela, kot so zamenjava konstrukcijskih elementov ostrešja ter dograditev odprtih stopnišč in dvigal. Za ta dela ne bo treba pridobiti gradbenega dovoljenja, morali pa bodo sodelovati strokovnjaki. Treba bo tudi vložiti prijavo začetka gradnje.