Kongres stranke SDS, ki danes poteka v Slovenjskih Konjicah, je treba najbrž gledati skozi prizmo Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s sars-cov-2, s katerim se želi zagotoviti dodatno varnost državljanov in izboljšati epidemiološko stanje v Sloveniji. Ta odlok se sicer ne uporablja za »dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih služb in za organe političnih strank.«

kongres-sds
Bobo
Utrinki s kongresa stranke SDS v Slovenskih Konjicah.

Kar zadeva javne shode in prireditve, pri katerih je organizator znan, je zbiranje ljudi dovoljeno pod pogoji, ki jih določa Zakon o javnih zbiranjih, zgoraj navedeni odlok pa od 22. maja števila udeležencev v primeru znanega organizatorja, ki mora na zahtevo nadzornega organa predložiti tudi dokazilo o prijavi ali dovoljenje za prireditev oziroma shod, ne omejuje več. Še vedno pa je treba upoštevati naslednje omejitve:

- število oseb v zaprtih prostorih je omejeno na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov zaprte površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva;

- število oseb na prostem je omejeno na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva;

- medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva;

- za udeležence prireditev ali shodov v zaprtih prostorih je obvezna uporaba zaščitnih mask.

kongres-sds
Bobo
Utrinki s kongresa stranke SDS v Slovenskih Konjicah.

Priporočila NIJZ

V odloku je še navedeno, da je treba pri zbiranju ljudi »smiselno upoštevati vsa higienska navodila oziroma priporočila NIJZ, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.« In kaj pravijo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)? Kot je med drugim navedeno v Higienskih priporočilih za preprečevanje prenosa in širjenja okužbe z virusom sars-cov-2 za prireditve in dogodke, naj »zaposleni in obiskovalci na prireditvah oz. dogodkih v zaprtem prostoru nosijo maske tako ob prihajanju in odhajanju na prireditev/dogodek, kot med samo prireditvijo oz. dogodkom v zaprtem prostoru, zaradi velikega števila ljudi, glasnega govorjenja in premikanja.« Pri NIJZ še svetujejo, naj si v primeru »prireditve na prostem si masko nadenejo ob vstopu na prireditveni prostor, na prostem se masko priporoča v primeru, da ni mogoče zagotoviti zadostne medosebne razdalje 1,5m do 2m. Maska mora biti nameščena pravilno in naj sega od korena nosu do pod brado, med nošenjem naj se je oseba ne dotika.«

O tem, kako je s spoštovanjem pravil uspelo udeležencem kongresa stranke SDS, ne bomo sodili, saj bodo to najlažje ocenili udeleženci sami. Roko na srce, s fotografij je pogosto težko oceniti, v katerem primeru gre za "zaprti prostor" oziroma za prireditev "na prostem." Po poročanju STA se je v Slovenskih Konjicah sicer zbralo 644 od skupno 746 delegatov.

kongres-sds
Bobo
Utrinki s kongresa stranke SDS v Slovenskih Konjicah.

kongres-sds
Bobo
Utrinki s kongresa stranke SDS v Slovenskih Konjicah.