Pred tednom dni naj bi enega od občanov Kopra zmotil močan smrad po fekalijah, ki naj bi se širil iz izliva hudournika ob kopališču v Žusterni. O smradu je obvestil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), ta je v Žusterno napotil ekipo inšpektorjev, ki je svoje ugotovitve zapisala v poročilu, kjer med drugim navaja, da je kopališče ob iztoku hudournika dobro obiskano, da je iztok nezaščiten, da je nivo vode visok, da se voda peni in da je zaznala vonj po fekalijah. Videla naj bi celo poginulo podgano. V uradno poročilo je nato inšpektorica zapisala še, da naj bi bili na hudourniku narejeni nelegalni priklopi kanalizacije. Informacijo je prejela od zaskrbljenega občana.

Posnetke širil Boris Popovič

Ugotovitve iz poročila, med katerimi je tudi, da na kopališču niso izobesili rdeče zastave in ga zaprli, so hitro prišle v javnost s posnetki izliva hudournika, ki naj bi prikazoval slabo stanje in onesnaženost. Avtor videoposnetka, ki je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih, pa ni nihče drug kot nekdanji župan Boris Popovič. Informacije, ki so povzročile veliko razburjenja tako med domačini kot turisti, so bile hitro postavljene v drugačni luči. Župan Aleš Bržan se je na očitke o onesnaženi vodi odzval s tiskovno konferenco, na kateri je predstavil rezultate analize vode, ki je bila opravljena isti dan, kot je Žusterno obiskala ekipa inšpektorjev NIJZ. Analizo je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, ki je preveril kakovost vode na več mestih in na nobenem ni zaznal nepravilnosti, kar v precej čudno luč postavi ugotovitve ekipe NIJZ.

»Podpisanih sploh ni bilo tu«

Župan Bržan je bil zato v svoji izjavi zelo oster: »Na občini nismo dobili nobenega vabila na ogled. Poročilo so podpisali tudi ljudje, ki sploh niso bili na ogledu, saj delajo od doma. Prav tako niso vzeli vzorcev, poročilo pa je še nedokončano pristalo v rokah novinarjev. Ne vem, kaj se je točno dogajalo na NIJZ, ampak imam informacije, za katere upam, da niso resnične, da naj bi navodila za lansiranje informacij dal prav direktor NIJZ Milan Krek

Sanacija že opravljena?

Predstavniki občine so na tiskovni konferenci tudi zanikali, da naj bi imele vsaj štiri hiše v hudournik še vedno speljano kanalizacijo. Podjetje Marjetica, ki skrbi za komunalo v Kopru, naj bi ves sistem pregledalo in vse odkrite nepravilnosti tudi saniralo. Pojasnili so, da so posnetki, ki jih je na družbenih omrežjih širil nekdanji župan, posnetki čiščenja in tlakovanja hudournika, ki je že končano.

Prazen odgovor

NIJZ je lokalni skupnosti predlagal, da opravi izredno vzorčenje na dveh merilnih mestih, in sicer med iztokom hudournika in robom kopališča ter na levi stranici otroškega bazena vsaj vsak drugi dan zjutraj v času trajanja kopalne sezone, oziroma dokler vzroki onesnaženja ne bodo odstranjeni. 

Na NIJZ smo se obrnili z več vprašanji. Zanimalo nas je, kako komentirajo izjave gospoda Bržana, kaj menijo o obtožbah, da naj bi navodila za pripravo poročila prišla iz strani direktorja NIJZ gospoda Kreka, ali je stalna praksa, da poročila z ogledov podpisujejo ljudje, ki na njih niso bili prisotni, in kako komentirajo dejstvo, da analize NLZOH niso pokazale onesnaženja. Na zastavljena vprašanja odgovorov nismo dobili. Z NIJZ so nam posredovali zgolj svoje poročilo in ponovili že navedene ugotovitve, dodali pa so še podatke o analizi kopalne vode z dne 26. maja, torej 14 dni pred obiskom inšpekcije NIJZ, ki je ob iztoku meteorne vode pokazala presežne vrednosti E. coli (700 CFU/100 ml; mejna vrednost je < 500 CFU/100 ml) in intestinalnih enterokokov (910 CFU/100 ml; mejna vrednost je < 200 CFU/100 ml), kar je že nevarno za zdravje kopalcev. Zapisali so tudi, da problem onesnaženja ni nov in gre za širši problem urejanja kanalizacije na območju koprskega naselja Markovec.