Nepovezani poslanci želijo s predlogom novele zakona, ki so jo s prvopodpisanim Branislavom Rajićem že vložili v parlamentarno proceduro, razširiti izjeme trgovin, ki bi lahko obratovale ob nedeljah. Pri pripravi sprememb so izhajali iz težav, s katerimi se številni trgovski in turistični ponudniki soočajo zaradi posledic zadnje sprejete novele, ki je prepovedala odprte trgovine ob nedeljah in dela prostih dnevih ter po oceni predlagateljev uvedla preozek nabor izjem.

Septembra lani sprejeta novela določa, da trgovec obratovalnega časa prodajaln ne sme določiti ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih. Nepovezani poslanci so ob tem spomnili, da se je več deležnikov zaradi te novelo obrnilo na ustavno sodišče, a je to aprila letos sklenilo, da zakonski akt ni v neskladju z ustavo.

V poslanski skupini nepovezanih poslancev so prepričani, da morajo biti posegi države v svobodno gospodarsko pobudo sorazmerni, skrbno premišljeni in da v vsakem primeru pretirano ne krhajo socialnega dogovora ter ne povzročajo pretiranih negativnih gospodarskih posledic. "Potrebno se je zavedati, da turizma brez trgovine preprosto ni in da je možnost nemotenega obratovanja ob nedeljah in praznikih ključnega pomena za razvoj panoge, ki je bila zaradi epidemije najbolj prizadeta," so izpostavili.

Dodatne izjeme

Z novelo, ki so jo v DZ vložili nepovezani poslanci, bi bile trgovine ob nedeljah še naprej zaprte, med izjeme pa bi se na novo uvrstile prodajalne v hotelih, kampih in turistično informacijskih centrih ter prodajalne ob pokopališčih, ki ponujajo artikle, namenjene za urejanje grobov.

Predlog še določa, da se lahko obratovalni čas določi brez omejitev ne samo v prodajalnah, ki sodijo med izjeme in ki imajo površino prodajnega prostora do 200 kvadratnih metrov, temveč tudi v prodajalnah, ki sodijo med izjeme in ki predstavljajo kombinacijo trgovine in drugih namenskih prostorov (kot so gostinski lokali, čakalnice ipd.) ter skupaj presegajo omenjeno kvadraturo.

S tem se po oceni nepovezanih poslancev odpravlja težave, ki so se pojavile predvsem na letališčih ter železniških in avtobusnih postajah. Manjšim družinskim prodajalnam predlagana novela omogoča, da lahko delo ob nedeljah in dela prostih praznikih opravljajo tudi družinski člani samostojnega podjetnika posameznika ter družinski člani zakonitega zastopnika pravne osebe, kot jih določa zakon, ki ureja delovna razmerja.