Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je po desetih mesecih končala postopek, ki ga je po aferi nočitve nekdanje kmetijske ministrice Aleksandre Pivec v Izoli vodila tudi za tamkajšnjega župana Danila Markočiča.

Glede urejanja rezervacije in nočitev za ministrico Pivčevo in njene družinske člane je postopek ustavila, saj "na podlagi razpoložljive dokumentacije ni bilo mogoče utemeljiti ravnanja, ki bi bilo v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo uradne osebe in ki bi torej v tem smislu predstavljalo kršitev integritete".

Hkrati pa je komisija sprejela odločitev, da je izolski župan ravnal v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo uradne osebe, saj je izolska občina v postopku obravnave komisiji posredovala pojasnilo, ki "se ni ujemalo z dejstvi oziroma z resničnim stanjem". To ravnanje predstavlja kršitev integritete, kot jo opredeljuje zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

Upravni spor

Kaj konkretno so jim z občine sporočili narobe, na KPK niso želeli pojasniti, izolski župan pa po poročanju radia pravi, da so del odgovora, ki so jim ga posredovali poleti, vzeli iz konteksta. A ko mu je KPK ugotovitve poslala v izjasnitev, te Markočič ni podal. Na odločitev, da je v delu očitkov kršil zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, se Markočič ne namerava pritožiti. Kot pravi, je zanj zgodba zaključena.

Nasprotno je Aleksandra Pivec napovedala upravni spor glede obremenjujočih ugotovitev protikorupcijske komisije. Po mnenju slednje je kršila prepovedi in omejitve v zvezi s sprejemanjem daril, je še poročal Radio Slovenija.