Dikaučič zapletov z imenovanjem delegiranih tožilcev ni želel komentirati. Pojasnil je namreč, da se mora "kot minister izogibati vsakemu dejanju ali besedi, ki bi lahko kontaminirala postopek." Spomnil je, da so bila zaradi neimenovanja dveh delegiranih evropskih tožilcev napovedana pravna sredstva tako Državnotožilskega sveta kot obeh neimenovanih kandidatov, zato se do konca postopkov o tej zadevi na sodišču ne more izrekati. "Kot pravosodni minister ne smem z enim samim stavkom vplivati ali že samo dajati vtisa vplivanja na potek napovedanega sodnega postopka," je dejal. To je po njegovih besedah še posebej pomembno, ker v tem času kot minister nima aktivne vloge.

"Imam dovolj izkušenj"

Kandidat je pred odborom za pravosodje poudaril, da bo njegovo delo v primeru imenovanja usmerjeno predvsem v posamezne zakonske spremembe in projekte, pri čemer si želi v delo vnesti svežino in neobremenjenost. Ocenjuje, da je za delo kljub nekaterim kritikam tudi dovolj usposobljen: "Imam dovolj izkušenj, da poznam delovanje sistema, predvsem pa težave pravosodja iz prakse, z vidika manjših akterjev."

Prioritete

Glede kadrovske problematike na sodiščih se je zavzel, da se število sodnikov in sodnega osebja uravnoteži. To pomeni, da se naj število sodnikov zmanjša, število sodnega osebja pa poveča, je dejal. 

Ob navajanju prioritet dela je izrazil zavedanje, da bo njegov mandat trajal največ eno leto, pri tem pa da bo program dela v največji meri narekovalo predsedovanje Slovenije Svetu EU. Sam ocenjuje, da so predstavljene prioritete slovenskega predsedovanja na področju pravosodja zastavljene ambiciozno in realistično. Dodatno namerava poudarek dati zaščiti človekovih pravic in etični uporabi umetne inteligence ter osveščanju o pomembnosti preprečevanja sovražnega govora, predvsem na spletu.

Kot pomembno za domače razmere je poudaril zagotavljanje primernih materialnih in drugih pogojev za delo vseh v pravosodju. Pri tem je napovedal, da se namerava zavzeti za pospešitev postopkov za izgradnjo nove sodne palače, nadaljevati gradnjo novih zaporov na Igu in v Dobrunjah ter nadaljevati s posodabljanjem informacijskih sistemov pravosodnih organov. Prioritetno namerava nadaljevati tudi z opremljanjem sodišč z audio in video sistemi.

Posebno pozornost namerava nameniti obvladovanju pripada zadev na upravnem sodišču, predolgemu trajanju postopkov s področja pranja denarja in gospodarskega kriminala ter izboljšanju kazenskega pregona. Pri slednjem se zavzema, da se to vprašanje rešuje v okviru celotne verige - od policije, tožilstva do sodstva.

Vloga arbitra

Kot pomembno je izpostavil, da nadaljujejo z izpolnjevanjem zavez iz koalicijske pogodbe.

Vlogo ministra za pravosodje Dikaučič sicer razume predvsem kot vlogo arbitra, ki mora iskati ravnotežje med predlogi in interesi, tako med samimi pravosodnimi organi kot pravosodnim sistemom in drugimi sistemi, zato namerava z vsemi omenjenimi imeti aktiven dialog.

Posebej je pohvalil delo prejšnje pravosodne ministrice Lilijane Kozlovič in rekordno višino proračuna ministrstva za prihodnji dve leti. To ministrstvu daje priložnost, da nadaljuje s prepotrebnimi naložbami, je dejal.