Zakon o Slovenski tiskovni agenciji določa, da STA opravlja javno službo vsakodnevnega ustvarjanja, pripravljanja, arhiviranja in posredovanja povzetkov novic, ki vsebuje ključne, najbolj bistvene podatke o dogodku, o dogajanju v Sloveniji in po svetu v slovenskem jeziku in angleškem jeziku. To določitev želi zdaj vlada spremeniti preko uredbe o opravljanju javne službe STA, osnutek katere so danes pridobili mediji.

V osnutku je zapisano, da mora STA v okviru javne službe pripravljati povzetke novic v slovenskem jeziku, ki so jasno ločeni od tistih novic, ki jih STA prodaja medijskim in drugim naročnikom. Povzetki morajo biti brezplačno dostopni vsem. V okvir javne službe spadajo tudi besedila radijskih novic, avtorsko zaščitene fotografije o najpomembnejših dogodkih, ter v celoti vsebine o manjšinah.

Po predlogu uredbe bi se spremenil tudi način določanja zneska za nadomestilo za opravljanje storitev javne službe in sicer tako, da se nadomestilo za posamezno poslovno leto določi v višini neto stroškov, ki nastanejo pri opravljanju storitev javne službe. Neto stroški se izračunajo kot razlika med celotnimi stroški, potrebnimi za opravljanje javne službe, in prihodki, ki so jih ustvarile storitve javne službe, ter presežki iz tržne dejavnosti STA. Letno pogodbo o opravljanju javne službe skleneta STA in vlada, pri čemer je za pripravo, podpis in izvajanje pogodbe pooblaščen direktor vladnega urada za komuniciranje (Ukom).

Ocenjene finančne posledice uredbe znašajo dva milijona evrov.

Ne glede na to, da zakon o STA za nadzornika poslovanja določa nadzorni svet, pa osnutek uredbe določa, da mora STA o izvajanju poslovnega načrta na tri mesece poročati Ukomu. STA je po predlogu uredbe dolžna pooblaščenim osebam na Ukomu omogočiti vpogled v podatke in informacije o notranji organizacijski in računovodsko-finančni strukturi izvajanja poslovnih procesov.

Veselinovič: "Predlog uredbe ni v skladu ne z ustavo, ne z zakonoma"

Bojan Veselinovič
STA
Bojan Veselinovič

Na predlog uredbe se je odzval direktor STA Bojan Veselinovič, ki je prepričan, da je uredba “novi manever” vlade, “da bi zaobšla dva zakona, ki ju vlada krši že vse od začetka tega leta. PKP 7 je jasen in vladi nalaga financiranje STA, četudi ni podpisana pogodba,” je dejal in opozoril, da predlog uredbe ni v skladu “ne z ustavo in tudi ne z zakonoma.”

Pogodba med Vlado RS in STA, ki jo predlog uredbe omenja sicer ni bila usklajena z STA, “kar pa bi se ob njenem nastajanju moralo zgoditi, če bi nam z njo hoteli kaj dobrega,” je prepričan Veselinovič. Ob tem je kritičen tudi do predlagane formule izračuna nadomestila za javno službo, saj ta po njegovem mnenju pomeni “popolno demotivacijo za opravljanje tržne dejavnosti, pri čemer ni nobenega jamstva, da bi dobili 2 milijona evrov nadomestila, saj so sredstva za to samo rezervirana. Presojo, ali bi jih dobili in koliko sredstev pa so spet pripisali direktorju Ukoma. Kot da ne bi imeli nadzornega sveta STA, ki je po zakonu primarno pristojen za nadzor poslovanja,” je še navedel.

Če bo uredba v tej obliki sprejeta, bodo na STA za njeno izpodbijanje “uporabili vsa pravna sredstva,” je napovedal Veselinovič.