Podatki, na katerih so osnovali to oceno, so, kot so zapisali na Arsu, delni in še ne povsem preverjeni.

Negativen odklon temperature

Kar se tiče temperature, letošnja pomlad spada med približno enajst najhladnejših. Odklon temperature zraka od povprečja obdobja 1981-2010 je namreč na državni ravni znašal -1,2 stopinje Celzija. In medtem ko je povprečna temperatura marca bila nekoliko nad povprečjem dolgoletnega obdobja (0,2 stopinje Celzija), je bil april hladnejši (-1,6 stopinje Celzija), maj pa še hladnejši (-2,0 stopinje Celzija). V tem obdobju je bila najhladnejša pomlad leta 1970, ko je odklon znašal -2,5 stopinje Celzija.

Zahod in sever

»Padavin je bilo največ na zahodu, v Kamniško-Savinjskih Alpah ter nad Koroško in deli Štajerske, kjer je bilo nadpovprečno namočeno, drugod pa je bila namočenost v mejah običajnega glede na razpon padavin v obdobju 1981–2010. Kazalnik višine padavin na ravni države glede na referenčno obdobje 1981–2010 je znašal 117 odstotkov, kar uvršča pomlad 2021 med 17 najbolj namočenih od leta 1961. Najbolj namočena v tem obdobju je bila pomlad 1972 (kazalnik 167 odstotkov),« ugotavlja Arso.

Južni del nad povprečjem

Osončenost je nad običajno vrednostjo v obdobju 1981-2010 bila v južne delu države, v severnem pa običajna. Kazalnik trajanja sončnega obsevanja znaša okrog 108 odstotkov, kar je manj kot lani, ko je znašal 124 odstotkov. Vseeno so jo pri Arsu uvrstili med 15 najbolj osončenih pomladi od leta 1961.

Samo pet

Povprečna pomladna temperatura na ravni Slovenije od tistega leta naraste za okrog 0,39 stopinje Celzija na desetletje. »V tem tisočletju so imele pomladi glede na primerjalno obdobje 1981–2010 večinoma pozitiven temperaturni odklon, saj je bilo kar 16 pomladi s pozitivnim in samo pet z negativnim odklonom. Na ravni Slovenije je bilo po nekaj precej mokrih pomladih v šestdesetih in sedemdesetih letih opaziti negativen trend višine padavin, v zadnjih desetletjih pa trend ni več značilen. Pri trajanju sončnega obsevanja je za pomlad značilen trend okrog tri odstotke na desetletje,« so še zapisali vremenoslovci.