Z obrazložitvijo, da je vloga popolna, je Upravna enota Ptuj konec aprila že uvedla postopek razlastitve. Petkova pa ni edina, ki bi lahko ostala brez svojih nepremičnin. »Še vedno upamo, da bo pravica zmagala, da bodo ocenili, da je možno najti drugo rešitev, na primer razširiti obstoječo Ulico Jožefe Lacko, ki je občinska last,« pravi Roman Šegula, še eden izmed lastnikov, ki ga prav tako želijo razlastiti – bojda v javno korist, ki pa še ni dokazana …

»Glede na sprejete sklepe mestnega sveta in dejstvo, da lastniki niso sprejeli ponudbe za odkup, smo postopali v skladu z veljavno zakonodajo in predpisanimi postopki,« so na vprašanja, ali je bila vloga za razlastitev dejansko edina možna in najboljša možnost, zelo kratko odgovorili z Mestne občine Ptuj. Občinsko vodstvo je namreč lani sprožilo postopke za razlastitev in bilo v svoji nameri tudi uspešno. Upravna enota Ptuj je 20. aprila letos izdala sklep, s katerim se je uvedel postopek razlastitve sedmih nepremičnin v lasti Marije Petek, in sicer do celote v korist Mestne občine Ptuj. Uvedba postopka se označi z zaznambo o prepovedi prometa s temi nepremičninami ali njihovega bistvenega spreminjanja. To torej še ne pomeni, da so Petkovo dejansko v tem trenutku že razlastili, pač pa da s temi nepremičninami ne more več upravljati. Začnejo se lahko tudi pripravljalna dela in parcelacija zaradi izgradnje povezovalne ceste med Slovenskogoriško in predvidenim novim naseljem hiš.

Občina je vlogi za razlastitev priložila izvleček iz prostorskega akta in razlastitveni elaborat z utemeljitvijo javne koristi. Ker do sporazuma med Petkovo in ptujsko občino ni prišlo, naj bi bila vloga za razlastitev edina možna rešitev.

Odvetnik občini očita prilagajanje dokumentacije

Upravna enota Ptuj trenutno vodi šest postopkov za razlastitev in dovolitev pripravljalnih del v Novi vasi: parcelacija in merjenje nepremičnin. »Do zdaj še nismo izdali nobene odločbe o razlastitvi. Ker je občinski svet za parcele, za katere se vodi postopek razlastitve, sprejel sklep o ugotovitvi javne koristi zaradi interesa razlastitve zemljišč, je upravni organ ugotovil, da je vloga popolna, in izdal sklep o uvedbi postopka razlastitve,« je pojasnil načelnik Upravne enote Ptuj Metod Grah. Zoper te sklepe ni možna pritožba. Preden bodo izdali odločbo o dovolitvi pripravljalnih del, pa bodo izvedene ustne obravnave. 

Odvetnik Petkove Peter Surić je prepričan, da iz dokumentacije izhaja, da kljub podanim dopolnitvam občine temeljni pogoji za uvedbo postopka razlastitve niso podani. Navaja, da je občina na poziv upravne enote priložila razlastitveni elaborat, katerega vsebino je po navedbah Surića prilagodila za potrebe predmetnega postopka. Strokovnim službam ptujske občine očita tudi, da so prilagajali dokumentacijo, s čimer bi prikazali, da pogoji za razlastitev obstajajo, čeprav ni tako. Očital jim je celo kaznivo dejanje ponarejanja listin.

Posebno sporno se mu zdi, da po prostorskem načrtu nova cesta na tem območju sploh ni predvidena. Še več: izpostavlja, da je bila sprva predvidena dostopna cesta – Ulica Na jasi – črtana, ker naj bi zadoščala obstoječa Ulica Jožefe Lacko. Kot je še navedeno v dopisu odvetnika Surića, gre za parcialne interese, saj nove ceste ne bo financirala občina, pač pa lastniki posameznih zemljišč.

Za vsa zemljišča so Petkovi ponudili le 19.000 evrov

Marija Petek pravi, da so ji za vse njene parcele, po katerih bo potekala nova cesta, na ptujski občini ponudili 19.000 evrov. Gre za del gozda, vinograda, travnika, dvorišča ... »Tako se dela v naši državi, zdaj mi želijo vse to kar vzeti,« je razočarana Petkova.

Neverjetno se ji zdi, da se prav zdaj na območju Ulice Jožefe Lacko gradi nova hiša, čeprav naj bi ji na občini še nedolgo tega zatrjevali, da obstoječa cesta ne prenese niti enega dodatnega objekta: »Kako pa je zdaj možno, da se gradi? Občinarji očitno vse delajo tako, kot jim paše. Tu gori bo gradila samo elita, njim delajo cesto, mi je ne potrebujemo.«

Ostali bodo brez vrta in miru

Tudi sosed Marije Petek Roman Šegula bo ostal brez dela svojega zemljišča. Sklep o uvedbi postopka za razlastitev mu je bil že posredovan: »Zavedam se, da Ulica Jožefe Lacko ni sposobna prenesti dodatnega prometa, morali bi jo razširiti. Tako bi zadeve uredili za stanovalce, ki tam že živijo, kot tudi za nove investitorje. V mojem primeru je zadeva celo tako absurdna, da so zato, da ne uničijo ene parcele investitorjem, na vrhu hriba zarisali cesto v ovinek, da ohranijo njegovo parcelo. Samo zato gredo zdaj še čez mojo parcelo. Moja zemlja jim očitno ni vredna nič. Če bi cesta potekala naravnost, se mojega zemljišča sploh ne bi dotikali.«

Družini Šegula je ptujska občina prav tako ponudila najprej možnost odkupa zemljišča, in sicer bi za okrog 360 kvadratnih metrov prejeli borih 2000 evrov: »Nam bo ta cesta zelo spremenila življenje. Zgoraj imamo danes še lahko velik vrt in mir. Zdaj bi tu mimo vozili tovornjaki. Nismo proti razvoju občine, ampak je dejstvo, da se tu zadeve prirejajo po volji posameznikov.«

Šegula: »Kako lahko zasebna zemlja čez noč postane občinska?

Šegula še izpostavlja, da se bo zgoraj gradilo elitno naselje in se s tem ne rešuje nikakršna pomembna socialna problematika, zato toliko manj razume, kako je možno, da bi zasebna lastnina čez noč postala občinska. »Dostop bi bil možen tudi mimo kmetije Krajnc, kjer je cesta do polovice že narejena; naprej je zemlja nižje kakovosti kot na predvideni trasi. Zdaj pa naj bi bilo uničene ogromno kakovostne kmetijske zemlje,« še izpostavlja.

Občina je vlogo za razlastitev podala tudi za spodnji del zemljišča, ki je v lasti DUTB. Gre za nepremično, ki jo sicer DUTB prodaja za 150.000 evrov. Za potrebe gradnje ceste bi občina vzela sorazmeren delež zemljišča. »Tudi DUTB je v postopku razlastitve,« so potrdili na MO Ptuj. 

Tisti, ki jih začetek postopka razlastitve zadeva, se sprašujejo, kako je sploh možno, da bi ostali brez svojih zemljišč za potrebe individualne gradnje in posameznikov. Razlage, kakšna je javna korist v tem primeru – tako trdijo –, sploh niso dobili.

Za nujne pločnike razlastitev ni možna, za elitno naselje pa je ...

Vodstvo občine se sklicuje na prostorski načrt, da se gradi javna infrastruktura in da je ugotovljena javna korist. »Korist ni za Ptuj, pač pa za peščico ljudi. Javna korist bi bila, če uredijo Ulico Jožefe Lacko, za vse,« vztraja Šegula.

Jezi ga tudi dejstvo, da so na občino večkrat dali pobudo za ureditev pločnikov na Slovenskogoriški cesti. Vedno naj bi dobili odgovor, da to ni možno, saj posamezniki ne želijo odstopiti svojih zemljišč za potrebe gradnje: »No, zdaj pri nas pa bi se to dalo. Našo zemljo bi vzeli, ne za korist večine, pač pa za peščico. Enostavno ne najdem pravega interesa občine, ki si prizadeva za gradnjo zelo drage ceste do zasebnega zemljišča.«

Postopek razlastitve šestih lastnikov – vključno z DUTB – torej poteka. Načelnik UE Ptuj Metod Grah pravi, da gre za zahtevne odločitve in da bo postopek trajal še več mesecev.