Višje sodišče v Ljubljani je v dveh novih sodbah, ena od njiju je pravnomočna, razsodilo v prid kreditojemalcev in v obrazložitvah pritrdilo istim argumentom, s katerimi v Združenju Frank podpirajo predlog zakona, ki je bil aprila letos že tretjič vložen v zakonodajno proceduro.

V prvi sodbi je Višje sodišče v Ljubljani razsodilo, da je pogodba pravnomočno nična, in zadevo vrnilo prvostopenjskemu sodišču zgolj v presojo višine zahtevka kreditojemalca. Sodni senat je zavrnil obrambo bank, ki se v vseh sodnih primerih branijo, da niso mogle napovedati nevarnosti CHF-kreditov ob hkratnem zatrjevanju, da bi morali biti te presoje sposobni nepoučeni kreditojemalci.

švicarski franki
Profimedia
V Združenju Frank so zadovoljni z nedavnimi odločitvami sodišč.

Pravična rešitev

V drugi sodbi pa je isto sodišče presojanje ničnosti pogodbe prepustilo prvostopenjskemu sodišču, ob čemer je poudarilo, da je pravična ureditev pogodbenih razmerij v javnem interesu, in zavzelo stališče, da sodnega varstva ni mogoče odreči potrošniku, ki toži za nepoštenost pogodbenega pogoja, ki je bil predmet novacije (konverzije ali spremembe pogodbe). Sodba poudarja tudi obvezen sistem varstva potrošnikov, nujnost stabilnega stanovanjskega kreditiranja ter, da je treba po zakonu o varstvu potrošnikov opraviti presojo poštenosti tudi, če je bila pojasnilna dolžnost banke izpolnjena.

Čakajoč ustavno sodišče

Po mnenju sodišča bo moralo sodišče prve stopnje povsem drugače pristopiti k oceni dokazov in presoditi o resnosti opozoril bančnega regulatorja. Ustavno sodišče o zadevah, povezanih s posojili v švicarskih frankih, še ni odločalo. Zato v Združenju Frank želijo v izogib dolgim sodnim postopkom in individualnim obravnavam zakonodajno urediti to vprašanje.