Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije ministru za obrambo Mateju Toninu očita "popolno ignoranco podpisanih stavkovnih zavez ter zavračanje socialnega dialoga", kar da neposredno škoduje slovenskim poklicnim gasilcem.

"Kljub našim večmesečnim prizadevanjem, da bi se postopki za uveljavitev stavkovnih zavez po odstopu prejšnje vlade intenzivno nadaljevali z novo vladno zasedbo, se le ti zaradi popolne ignorance ministra za obrambo Tonina sploh ne začnejo," so v današnji izjavi za medije pojasnili v sindikatu.

Kot so pojasnili, se "odnos pristojnih z ministrom Toninom na čelu se ni spremenil niti po našem zadnjem in do danes edinem srečanju s predstavniki ministrstva za obrambo 3. marca letos, ko smo bili zaprošeni, da jih še enkrat seznanimo z našimi zahtevami, ki izhajajo iz njihovih stavkovnih zavez". V sindikatu so navedli, da so to tudi storili in pristojnim poslali še drugi poziv k nadaljevanju pogajalskega procesa.

"Pozvali smo jih, da v najkrajšem možnem času skličejo sejo pogajalske skupine za sklenitev normativnega dela kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva in s postopki, ki jih je ministrstvo prekinilo februarja 2020, nadaljujejo še pred koncem marca 2021, ter da se zakonsko uredi pravica do položajnega dodatka, najkasneje do konca aprila 2021," so spomnili.

Ker s strani ministrstva po navedbah sindikata ni bilo nikakršnega premika in še po več kot dveh mesecih niso prejeli niti odgovora, je predsedstvo sindikata sprejelo sklep o zaostritvi sindikalnih aktivnosti, vključno s pripravo na izvedbo stavke. "V Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije ostro obsojamo ravnanja pristojnega ministra Mateja Tonina, ki s popolno ignoranco podpisanih stavkovnih zavez ministrstva za obrambo ter zavračanjem socialnega dialoga škoduje neposredno slovenskim poklicnim gasilcem," so zapisali.

Stavkovni sporazum ter aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva sta 5. januarja 2018 podpisala takratni predsednik Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije Aleksander Ogrizek ter takratna obrambna ministrica Andreja Katič. Ta je napovedoval višje plače vsem operativnim gasilcem. Dogovorili so se tudi, da bo obrambno ministrstvo pristopilo k spremembam zakona o gasilstvu, in sicer v tistem delu, ki ureja dodatek za stalnost. Obrambno ministrstvo se je zavezalo tudi, da bo vodilo in koordiniralo pripravo ustreznega predloga sprememb nazivov delovnih mest v dejavnosti poklicnega gasilstva ter pripravilo ustrezen predlog spremembe uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka.

Konec lanskega leta so gasilci sedanjega obrambnega ministra Tonina pozvali nadaljevanju postopkov za sklenitev normativnega dela kolektivne pogodbe poklicnega gasilstva in ureditev pravice do dodatka. Tonin je marca letos napovedal, da bo ministrstvo vse odprte zadeve v zvezi s položajem poklicnih gasilcev reševalo z Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev, v katerega je vključenih 90 odstotkov slovenskih poklicnih gasilcev in ki zastopa njihove interese.

Ministrstvo napoveduje nadaljevanje pogajanj

Na ministrstvu za obrambo redno in dobro sodelujejo z gasilskimi organizacijami in so vedno pripravljeni na pogovore, še posebej, ko gre za urejanja statusa poklicnih gasilcev, so ob napovedi gasilskega sindikata pojasnili na Morsu. 

Ob tem so na ministrstvu za obrambo navedli, da je za nadaljevanje pogajanj za sklenitev aneksa h kolektivni pogodi za gasilsko dejavnost ključno imenovanje pogajalske skupine. Vlada je s sklepom 28. aprila pogajalsko skupino že imenovala. Zaradi zamenjave državnega sekretarja na ministrstvu za obrambo so vladi posredovali predlog spremembe sestave pogajalske skupine, s katerim se za vodjo skupine imenuje novi državni sekretar Janez Žakelj. Čim bo vlada potrdila spremembo pogajalske skupine, bodo v najkrajšem možnem času pogajanja tudi nadaljevali, so dodali.

Po zadnjem srečanju s predstavniki Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije v marcu so po navedbah ministrstva zelo resno pristopili k pripravam za nadaljevanje pogajanj za sklenitev normativnega dela kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva in zakonske dopolnitve pravice do položajnega dodatka za poklicne gasilce.

Pri tem so pogajalsko skupino dopolnili tako, da so vanjo vključeni vsi legitimni predstavniki slovenskega gasilstva kot tudi dejanski delodajalci - predstavniki občin. Na Morsu so ob tem navedli, da sta skladno z zakonom o gasilstvu Združenje slovenskih poklicnih gasilcev in Gasilska zveza Slovenije tisti krovni organizaciji na področju gasilstva v Sloveniji, ki sta poleg občin ustanoviteljic ključni za sooblikovanje in sprejemanje odločitev v zvezi z zahtevami gasilskega sindikata.