Da je do podražitve prišlo, nas je obvestilo nekaj Ljubljančanov, ki prebivajo v večstanovanjskih stavbah. Poročali so, da jih je upravnik obvestil, da je dobavitelj javno podjetje (JP) Energetika naznanil, da bo z aprilom podražil ceno dobavljene toplote za 34,6 odstotka.

JP Energetika je uvodoma pojasnilo, da je oskrba s toploto v sistemu daljinskega ogrevanja gospodarska javna služba, katere izvajanje storitev in cene regulira Agencija za energijo. »To pomeni, da so cene toplote oblikovane v skladu z aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje. Cena toplote je sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela. Sprememba variabilnega dela, ki je na računu prikazan kot postavka dobavljene toplote, se izvaja sproti (navzdol ali navzgor), skladno s spremembami cen oziroma stroškov goriva za proizvodnjo in distribucijo toplote. Fiksni del cene, ki je na računu prikazan kot priključna moč, pa se lahko uskladi le enkrat na leto,« so se odzvali.

Tudi oni doživeli podražitve

Nadalje razlagajo, da Energetika Ljubljana kot energent za proizvodnjo toplote uporablja premog, lesno biomaso ter zemeljski plin in v manjši meri ekstralahko kurilno olje ter je treba za proizvodnjo toplote zagotoviti ustrezno količino emisijskih kuponov. »Cene energentov, cene emisijskih kuponov in struktura proizvodnje neposredno vplivajo na višino variabilnih stroškov goriva. Cene zemeljskega plina in emisijskih kuponov so se od začetka letošnjega leta na trgu zviševale, medtem ko jim prodajna cena zaradi postopkov pri uveljavljanju novih cen ni sledila,« so povedali.

obvestilo
Facebook
Tako obvestilo je pričakalo stanovalce ljubljanskih blokov.

Razložili so še, da višek ogrevalne sezone predstavlja prvo trimesečje koledarskega leta, saj je to obdobje skoraj polovica letnih potreb odjemalcev po toploti. »V tem času so višji stroški goriva že nastali, kar pa se ni kazalo na veljavnem variabilnem delu prodajne cene. Zaradi nižjih temperatur v prvem tromesečju letošnjega leta je bila potrebna višja proizvodnja toplote, zaradi česar je bilo treba vključiti tudi dražji sekundarni vir, ki se napaja izključno z zemeljskim plinom. Z uveljavljeno novo variabilno ceno s 1. aprilom 2021 družba pokriva le višje stroške goriva v letu 2021,« utemeljujejo dvig cene.

Verjetno bo sledil padec cen

Prvega aprila je torej prišlo do višjih stroškov goriva ter strukture proizvodnje, izvedena je bila uskladitev variabilnega dela cene toplote navzgor, zato ta zdaj 35 odstotkov višji glede na variabilni del cene toplote s 1. decembra 2020. »Ob tem velja izpostaviti, da je bil variabilni del cene toplote v prvem trimesečju letošnjega leta, ko so bile potrebe po toploti najvišje, zelo nizek – v primerjavi z ravnjo iz leta 2018. V kolikor bodo stroški goriva v prihodnjih mesecih nižji, bo sledila uskladitev variabilnega dela cene navzdol.«

Za konec so dejali, da je cena toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja v Sloveniji na podlagi aktualnih cenikov in na podlagi teh cen v primerjavi s stroški ogrevanja v letnem merilu, »sistem daljinskega ogrevanja v Ljubljani še vedno med najugodnejšimi sistemi v Sloveniji«.