Konec septembra lani je policija obravnavala mladoletno dijakinjo, ki je v Ljubljani na avtobus vstopila brez zaščitne maske. Po njenem prepiru z voznikom je posredovala policija in dijakinjo vklenila.

Dijakinji so po obdolžilnem predlogu ministrstva za zdravje in zdravstvenega inšpektorata očitali, da je vstopila na avtobus in ni nosila zaščitne maske, s čimer je kršila Zakon o nalezljivih boleznih po 14. točki prvega odstavka 57. člena.

Stroški postopka bremenijo proračun

Obtožena se je na sodišču zagovarjala z molkom in vložila pisni zagovor, v katerem je med drugim izpodbijala ukrep obveznega nošenja zaščitnih mask in zapisala, da je odlok protiustaven. Predlagala je, naj sodišče odloči, da ni storila očitanega prekrška in postopek ustavi oziroma da postopek prekine in sproži pobudo za oceno ustavnosti.

Po poročanju POP TV pa je Okrajno sodišče v Celju postopek zoper  dijakinjo ustavilo. V obrazložitvi sklepa je sodišče zapisalo, da kršitev pravil o uporabi mask v nobenem predpisu ni določena kot prekršek. Stroški postopka bremenijo proračun.

Spomnimo:

Pred dnevi je podobno presodilo Višje sodišče v Kopru, ki je ustavilo postopek zoper moškega, ki ni nosil zaščitne maske na javnem kraju. Prav tako je je sodišče ustavilo postopka zoper mladoletna mariborska dijaka, ki sta sodelovala na mirnem shodu, na katerem so dijaki zahtevali vrnitev v šolske klopi, za tretjo dijakinjo pa je obravnava razpisana za prihodnji teden.