Tako je glede na rezultate raziskave, ki so jo v sodelovanju s skupino poljskih, madžarskih in romunskih raziskovalcev izvedli slovenski raziskovalci Ana Slavec, Mojca Šoštarič Zvonar in Janez Štebe, kar tri četrtine vprašanih vsaj nekoliko zaskrbljenih zaradi epidemije, a nepripravljenost za cepljenje kljub temu izraža skoraj polovica vprašanih. Ključne ugotovitve za Slovenijo so objavili na spletišču Sledilnika za covid-19.

Skoraj 37 odstotkov vprašanih vsaj nekoliko soglaša s trditvijo, da se bodo cepili proti covidu-19, če bo cepivo na voljo in jim bo to priporočeno, medtem ko je 47 odstotkov takšnih, ki vsaj nekoliko ne soglaša s to trditvijo. Neopredeljenih je 16 odstotkov. Več kot 80 odstotkov vprašanih je nepripravljenih za cepljenje, ker jih "vsaj nekoliko" skrbijo nepoznani učinki cepiv v prihodnosti. Le nekaj manj se jih strinja s trditvijo, da se lahko pri cepljenju pojavijo težave, ki morda še niso odkrite. Približno dve tretjini pa jih meni, da cepiva lahko povzročijo nepredvidene probleme pri otrocih.

Dobički farmacevtom

S trditvama, da cepiva farmacevtskim podjetjem prinesejo veliko dobičkov, nimajo pa pozitivnih učinkov na običajne ljudi, in da avtoritete promovirajo cepljenje zaradi tehničnih dobičkov, ne zaradi zdravja ljudi, se jih strinja skoraj dve tretjini, s trditvijo, da programi za cepljenje pomenijo veliko zavajanje, pa nekaj več kot polovica.

Le četrtina močno soglaša, soglaša ali vsaj nekoliko soglaša s trditvijo, da se po cepljenju počutijo varno, tretjina pa je prikimala trditvi, da se po cepljenju počutijo zaščiteno. S trditvijo, da bodo cepiva zaustavila resne infekcijske bolezni, pa se jih strinja nekaj nad tretjino.

Najbolj zaželeno cepivo Pfizer/BioNTech

Med cepivi bi več kot dve tretjini vprašanih najraje izbralo cepivo proizvajalcev Pfizer in BioNTech, dve tretjini bi jih izbralo Moderno, s 57 odstotki sledi Sputnik in z 52 odstotki J&J, najmanj oziroma 31 odstotkov pa bi jih izbralo cepivo AstraZeneca.

Pri več kot 80 odstotkih vprašanih na odnos do cepljenja pomembno vpliva zaskrbljenost zaradi mogočih stranskih učinkov in pri dobrih treh četrtinah zaskrbljenost zaradi varnosti cepiva. Pri dveh tretjinah vprašanih je med glavnimi zadržki to, da je cepivo novo, zato bi si želeli najprej videti, kako cepiva delujejo pri drugih ljudeh.

Nekaj nad 60 odstotkov vprašanih se je izreklo, da ne zaupa vladi, da bo zagotovila varnost in učinkovitosti cepiva. Za dobro polovico pa je pomemben razlog prepričanje, da cepivo ne bo delovalo.

V Sloveniji je zbiranje podatkov potekalo od 16. do 23. aprila, spletno anketo pa je prek panela JazVem izvedlo podjetje Valicon. Sodelovalo je 1042 oseb.