Zoisova štipendija mesečno znaša 120 evrov za dijaka in 140 evrov za študenta. Če se štipendist izobražuje v tujini, Zoisova štipendija mesečno znaša 240 evrov za dijaka in 280 evrov za študenta. 

Pri dodeljevanju Zoisove štipendije morajo učenci izkazati ustrezen izjemni dosežek. To sta lahko tako udeležba na državnih tekmovanjih kot tudi znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstveni prispevki. Lani je sicer zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19, ki je začel veljati 1. junija, prinesel nekatere spremembe na področju štipendiranja.

»Vlagatelji bodo lahko ob prehodu med ravnmi izobraževanja v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022 uveljavljali izjemni dosežek, ki so ga dosegli v šolskem letu 2018/2019 in 2020/2021. Dosežki v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 se po trenutno veljavnih predpisih ne bodo upoštevali,« so pojasnili na Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu, ki bdi tudi nad Zoisovimi štipendijami.

Štejejo le tekmovanja, sofinancirana iz javnih sredstev

Dodatno negotovost povzročajo zapleti pri financiranju tekmovanj. Za Zoisovo štipendijo namreč lahko učenci predložijo le dosežke na tekmovanjih, ki so sofinancirana iz javnih sredstev. Razpis pa je bil v zadnjih letih pogosto objavljen za nazaj. Tako učenci ob prijavi na tekmovanje ne vedo zagotovo, da bo priznanje mogoče uveljaviti kot dosežek. Na zavodu za šolstvo so pojasnili, da sofinanciranje tekmovanj izvajajo na podlagi letnega programa dela.

Uspeh na katerem izmed državnih tekmovanj iz znanja je pomemben kriterij za pridobitev Zoisove štipendije. Osvojeno zlato ali srebrno priznanje iz znanja ali raziskovanja na državnem tekmovanju (sofinanciranem iz javnih sredstev) namreč šteje med izjemni dosežek, ki je eden od pogojev za pridobitev Zoisove štipendije.

Slednjo lahko pridobi dijak, ki izpolnjuje pogoje iz 11. do 13. člena Zakona o štipendiranju in je dosegel izjemni dosežek. Njegova povprečna ocena v zaključnem letniku osnovne šole ne sme biti nižja od 4,7. Za nadaljnje prejemanje štipendije mora dijak za vsako šolsko leto dosegati povprečno oceno 4,10 in izjemni dosežek. Študent mora dosegati povprečno oceno najmanj 8,50 ali se uvrstiti med najboljših pet odstotkov v svoji generaciji (za študenta od drugega letnika dalje).

Hkrati s Zoisovo štipendijo lahko prejema kadrovsko štipendijo (razen če ta tega ne dovoljuje), štipendijo za deficitarne poklice in tudi štipendijo Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja. Ni pa mogoče hkrati prejemati Zoisove in državne štipendije.