Vodenje združenja je prevzel Borut Fakin iz kleti Vinakoper, podpredsednik pa je postal Vinko Mandl iz Ptujske kleti.

Glavni namen združenja je okrepiti aktivnosti za pomoč slovenskim vinarjem in vinogradnikom in medsektorsko povezovanje. Združenje želi okrepiti krovno promocijo slovenskega vinogradništva in vinarstva doma in na tujih trgih, revitalizirati panogo po epidemiji COVID 19, okrepiti boj proti sivi ekonomiji na trgu z vinom in prilagoditi aktualno in prihodnjo zakonodajo potrebam vinogradništva in vinarjev. Vinarska podjetja so se odločila, da svoje aktivnosti na področju vertikalnega in horizontalnega sodelovanja okrepijo v okviru lastnega združenja, ki bo delovalo v okviru GZS – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij. K ustanovitvi so pristopila podjetja Klet Brda, Puklavec Family Wines, Radgonske gorice, Vinakoper, Vinakras, Klet Krško, Panvita Marof, Kmetijska Zadruga Metlika in Ptujska klet. Med prioritetnimi nalogami je ustrezna umestitev vinogradništva in vinarstva v strateški načrt prihodnje skupne kmetijske politike po letu 2023, ki bo zagotovila pogoje in zadostne finančne vire za učinkovit razvoj panoge v prihodnje.

S povezanostjo do okrepitve prisotnosti

»Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS združuje več kot 230 podjetij z različnih dejavnosti. Ustanovitve novega združenja smo izjemno veseli in s svojo strokovno ekipo se bomo potrudili, da bo tudi uspešno. Že sedaj smo izvajali nekatere aktivnosti, zlasti na področju mednarodnega sodelovanja, zakonodaje in zemljiške politike, ki so vključevala tudi podjetja, ki se ukvarjajo z vinogradništvom in vinarstvom. Veliko lahko postorimo z medpanožnim povezovanjem sektorjev in promocijo vin na mednarodnih trgih. Z odprtjem Kataloga živil za javna naročila tudi sektorju gostinstva odpiramo možnosti novih prodajnih poti vinarjem v gostinske obrate. Aktivno sodelujemo v projektu Slovenija - evropska regija gastronomije, kjer vsekakor pomembno mesto v ponudbi predstavljajo kakovostna slovenska vina. Pred mesecem dni smo podpisali tudi Memorandum o sodelovanju s Turistično gostinsko zbornico Slovenije in Obrtno podjetniško zbornico Slovenije, sekcijo za gostinstvo in turizem, kjer načrtujemo številne skupne aktivnosti za hitro in uspešno revitalizacijo gostinstva in turizma po epidemiji. Hkrati pa želimo zagotoviti tudi večjo zastopanost kakovostne domače hrane, brezalkoholnih pijač in vina v gostinski in turistični ponudbi. Vse to so priložnosti, kjer bodo naši člani povezani v združenju imeli možnosti, da okrepijo svojo prisotnost,« je poudarila dr. Tatjana Zagorc, direktorica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS.

»Želimo preiti od besed k dejanjem in skupaj predstaviti razvojni potencial slovenskega vinogradništva in vinarstva na domačem in tujih trgih. Predvsem potrebujemo dobro strokovno podporo na področju promocije vina, zakonodaje in ukrepov za pomoč po epidemiji COVID 19. Potrebujemo strateško zasnovani razvoj sektorja. Zato se nameravamo aktivno vključiti v sooblikovanje sektorske zakonodaje, kmetijske zemljiške politike, alkoholne politike in politike na področju embalaže, odpraviti nepoštene poslovne prakse in odpraviti sivi trg z vinom. Vsem, ki se bodo želeli pridružiti našim prizadevanjem, so vrata našega združenja odprta,« je pojasnil predsednik združenja Boris Fakin.