V sekciji pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili, ki deluje pod okriljem Podjetniško trgovske zbornice GZS, so spomnili, da je bilo tudi ob zadnjem zapiranju dejavnosti popravilo vozil dovoljeno, prav tako so bile odprte trgovine z motornimi vozili. A so bile zaprte registracijske organizacije, kar pomeni, da tudi če bi vozilo prodali, ga kupec ne bi mogel registrirati in začeti uporabljati.

"Lastno osebno vozilo v času epidemije prispeva k omejevanju nepotrebnih stikov in tako prispeva tudi k preprečevanju širjenja covida-19. Brez osebnega vozila je posameznik prisiljen v skupinske prevoze, ki tveganje za prenos okužb povečujejo," je ob tem izpostavil predsednik sekcije Zoran Sodnik.

Zapiranje dejavnosti prinaša nevšečnosti, če stranke vozil ne morejo prevzeti, čeprav so zanje že pred časom plačale kupnino. S težavami pa se srečujejo tudi trgovci in izvajalci storitev. "Poslovanje je zelo težko prilagoditi odlokom, ki so sprejeti ob petkih pozno popoldne in objavljeni v uradnem listu malo pred polnočjo, veljajo pa že čez nekaj ur ali v ponedeljek," je spomnil Sodnik.

Nekdajdnevna zapiranja povzročajo veliko dodatnih administrativnih opravil

Hkrati so v odlokih določene dejavnosti kdaj omenjene izrecno, drugič pa so vključene v katero od širših opredelitev. "Nikdar ne vemo, kaj smemo delati in česa ne. Tako po novem odloku spet ni jasno, ali avtopralnice lahko delujejo za potrošnike ali ne," je podčrtal.

Tudi nekajdnevna zapiranja povzročajo podjetjem veliko dodatnih administrativnih opravil - denimo napotitve zaposlenih na čakanje, vpoklic zaposlenih na delo, veliko dopusta, ki je zaposlenim ostal iz lanskega leta, organizacija testiranj za zaposlene in podobno. Hkrati se odloki spreminjajo, še preden uspejo pridobiti pojasnila pristojnih v zvezi z odloki. Stranke pa pogosto ne vedo, kaj smejo in česa ne, velik del dejavnosti pa se zato preusmeri v delo na črno.

Od vlade pričakujejo, da bo v dialogu med pristojnimi odločevalci in podjetji oblikovala razumen nabor ukrepov, ki bo zagotavljal varnost zaposlenih in potrošnikov ter poslovanje v predvidljivem poslovnem okolju za podjetja, ne glede na število okuženih v državi. Pričakujejo tudi, da bo dopustila delovanje vseh dejavnosti, ki so neločljivo povezani z namenom zagotavljanja varne udeležbe v prometu ves čas, ko je promet z vozili dovoljen.

Kandidati za voznike imajo kar nekaj težav pri opravljanju obveznih testov 

Tudi predsednik Združenja šol vožnje Slovenije Martin Miklavc je opozoril, da vzpostavitev izobraževalnega procesa terja veliko usklajevanja med izvajalcem in udeleženci, zato so zapiranja vsakokrat šok in povzročijo vrsto organizacijskih in logističnih problemov. "Komaj smo pred zadnjim zaprtjem vzpostavili nek utečen tok učnega procesa, smo se bili primorani soočiti s ponovno prepovedjo dela," je zapisal. Poslovno okolje je tako izredno nepredvidljivo, zapiranja in odpiranja pa povzročajo dodatne delovne obremenitve, ki se kažejo tudi v izgorelosti zaposlenih.

Na drugi strani imajo kandidati za voznike kar nekaj težav pri opravljanju obveznih testov na prisotnost virusa. Predvsem v manjših krajih so testiranja dostopna v zelo omejenem času in ponekod le ob določenih dneh, čakanje na rezultat testa je lahko dolgotrajno in včasih zato kdo tudi ne more pristopiti k opravljanju vozniškega izpita.

Miklavc se strinja, da glavno težavo ob zadnji sprostitvi pomeni izredno pozna odločitev vlade. "Glede na to, da je usposabljanje pogojeno z negativnim testom tako za izvajalce kot kandidate za voznike, je bilo preko vikenda težko zagotoviti izpolnitev predpisanih obveznosti. Ker so testiranja preko vikenda mogoča v zelo omejenem obsegu, se danes soočamo s številnimi težavami pri organizaciji dela," je posvaril. Da bodo lahko zagnali dejavnost v normalnem obsegu, bo trajalo kak teden.

Medtem kupce z veseljem pričakujejo vse trgovine v nakupovalnih središčih Citypark in Aleja, so sporočili iz omenjenih nakupovalnih središč. Odprti so tudi frizerski saloni, gostinski lokali pa ponujajo možnost osebnega prevzema ali dostave. V obeh središčih so zagotovili, da zagotavljajo visoke higienske standarde, ki omogočajo varno nakupovanje.