Vlada s predlogi v zakonu o debirokratizaciji zmanjšuje solidarnost ter zanemarja dejstvo, da v državi živi več kot petina prebivalcev, starih več kot 65 let, so zapisali v javnem pismu, ki so ga danes posredovali tudi medijem.

"Določila o socialni kapici nimajo po svoji vsebini kaj iskati v zakonu o debirokratizaciji," so izpostavili in dodali, da določanje socialne kapice "pomeni rušenje solidarnosti pri zagotavljanju sredstev v socialne blagajne".

Zniževanje prihodkov v pokojninsko blagajno zmanjšuje njeno finančno vzdržnost ter povzroča med upokojenkami in upokojenci negotovost, strah glede zagotavljanja zakonsko opredeljenih pokojnin, zniževanje prihodkov v zdravstveno blagajno pa lahko pomeni še nadaljnje povečevanje nedostopnosti do zdravstvenih storitev ter povečevanje čakalnih vrst, so poudarili.

"Vlada sicer lahko nadomesti znižanje prihodkov s prihodki iz proračuna. Vendar glede na izkušnje preteklih obdobij vemo, da s fiskalnimi pravili in drugimi omejitvami vlada predvsem zdravstveni blagajni ne namenja potrebnih sredstev iz proračuna," so zapisali.

Vlada želi starejše narediti poslovno nesposobne

Poleg tega vlada po opozorilih sindikata pri starejših povzroča negotovost in manjšo varnost glede uveljavljanja njihovih pravic pred državnimi organi in institucijami. Predvideno je namreč zagotavljanje elektronskih naslovov in kontaktnih številk mobilnih telefonov prebivalcev za vročanje pisemskih pošiljk oz. lažje komuniciranje uprave s prebivalstvom. Tisti, ki nimajo možnosti elektronskega prejemanja sporočil, bodo lahko za to pooblastili drugo osebo. Sindikat pri tem navaja podatke statističnega urada, da 64 odstotkov starejših prebivalcev nikoli ni iskalo podatkov po spletu.

"Torej želi vlada s svojimi predlogi narediti številne starejše prebivalke in prebivalce 'poslovno nesposobne', saj naj bi zanje sprejemale vročanje pošte druge pooblaščene osebe namesto njih samih," so ogorčeni. "Navedeni predlog starejšim onemogoča enakopravno participacijo v družbi, pomeni starizem, diskriminacijo na podlagi starosti, s katerim se vse pogosteje srečujemo v tej državi," so dodali.

Poziv poslancem, da predloga zakona ne podprejo

Izpostavili so tudi predlagano določilo, da se za gotovinsko plačilo ne bo več štelo plačilo s plačilno in kreditno kartico, čekom in drugimi podobnimi načini plačila ter da bo v primeru negotovinskega plačila zavezanec izdal račun kupcu le na njegovo zahtevo.

"Tako kot opozarja Zveza potrošnikov Slovenije, menimo, da je predlagana rešitev izrazito v škodo potrošnikov, še posebno starejših, ki bodo plačilo nakupa opravili s plačilnimi ali kreditnimi karticami, saj račun pomeni tudi dokazno vrednost oz. pogoj za uveljavljanje različnih pravic iz naslova kupne pogodbe, računa, uveljavljanja garancij, zavarovalnih pogodb," so poudarili.

Sindikat od vlade zahteva, da navedene predloge umakne. Če tega ne bo storila, pa od poslancev in poslank pričakuje, da ne bodo podprli zakona in bodo "tako dokazali, da so proti razgradnji socialne države, sistemov socialnega zavarovanja in diskriminaciji starejših".