Vlada je danes spremenila ta ukrep, ki je vzbudil precej ogorčenja. Sklenili so, da zaščitna maska ni obvezna pri pouku športne vzgoje in pouka športa.

Uporaba zaščitne maske še naprej denimo ni obvezna za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti, vzgojitelje predšolskih otrok pri opravljanju neposrednega dela z otroki, učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku ter za višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala.

Vlada je sicer podaljšala večino ostalih omejitev, kot so omejitve pri zbiranju, šolanju in športu, pri kolektivnem uresničevanju verske svobode, pri ponujanju kulturnih in kinematografskih storitev, prodaji vozil in javnem prevozu.

Poročali smo že, da so podaljšali režime epidemije za 30 dni, policijske ure pa niso odpravili.