Čakalne dobe za prvi pregled pri ortodontu ali za zdravljenje so v Zdravstvenem domu Črnomelj, kjer specialistično ortodontsko dejavnost pogodbeno v omejenem obsegu izvaja Damijan Blatnik, dr. dent. med, spec. zobne in čeljustne ortopedije, izjemno dolge. Več kot tri leta in pol je treba čakati na prvi pregled, od prvega pregleda do začetka aktivnega zdravljenja pa je čakalna doba še daljša. Zato se mnogi starši v želji, da bi njihov otrok prišel na vrsto čim prej, obrnejo na specialiste na Dolenjskem in drugod. A tu se zgodba še zdaleč ne konča.

Nekatere mamice (njihova imena hranimo v uredništvu) so svojega otroka poskušale na pregled naročiti v Novem mestu, bodisi osebno bodisi po telefonu. A so jih odslovili kljub veljavni napotnici osebnega zobozdravnika. »To je nedopustno in nesprejemljivo,« soglasno sporočajo mamice, ki so v eni od facebook skupin navedle več različnih slabih izkušenj z ortodontom v Črnomlju in Novem mestu. Nekatere so se obrnile tudi na zastopnico pacientovih pravic, spet druge na ZZZS, večina pa ne ve pravzaprav, kaj lahko poleg uradnih pritožb sploh storijo.

Pravice v praksi pogosto kršene

»Drži; če ima pacient veljavno napotnico, se lahko za pregled naroči kjerkoli v Sloveniji, ne glede na to, iz katere regije prihaja. Do zavračanja torej ne bi smelo prihajati. Pacientom svetujem, naj vztrajajo pri zahtevi po obravnavi,« pravi Zlata Rebolj, zastopnica pacientovih pravic pri novomeški enoti NIJZ, ki je seznanjena s primeri zavračanja belokranjskih otrok pri ortodontu v Novem mestu. Specialist zobne in čeljustne ortodontije Miro Gašperšič, ki dejavnost izvaja v Zdravstvenem domu Novo mesto kot zasebnik s koncesijo, je bil glede tega, kaj je res in kaj ne, ko gre za (ne)sprejemanje belokranjskih pacientov, kratek. »V zvezi z omenjeno problematiko imam napovedan sestanek z vodstvom območne enote ZZZS. Pristojne bom opozoril na nemogoče razmere in preobremenitev, ki smo ji izpostavljeni zaradi neurejenih razmer v zvezi z ortodontsko oskrbo v Beli krajini.«

Čakajoč na razpis specializacije

»Kljub velikim prizadevanjem od leta 2017, ko se je nosilka programa ortodontije v ZD Črnomelj dr. Alja Plut odločila za nadaljevanje karierne poti na stomatološki kliniki v Ljubljani, nam ni uspelo pridobiti zobozdravnika specialista ortodontije. Na več let objavljen razpis za prosto delovno mesto nismo prejeli nobene prijave. Na objavljeno javno naročilo za izvajanje storitev ortodontije na portalu javnih naročil nismo prejeli nobene ponudbe. Zdravniški zbornici Slovenije letno sporočamo potrebo po razpisu specializacije za ZD Črnomelj, vendar nam ni dodeljena. Nasploh je razpisanih specializacij zelo malo, veliko manj, kot so potrebe po tem kadru v Sloveniji,« izpostavlja direktorica ZD Črnomelj Eva Čemas. Ves ta čas so zagotavljali dejavnost s pogodbenim ortodontom. Dr. Damjan Blatnik v Črnomlju dela dvakrat na teden po nekaj ur, kar je glede na potrebe premalo. Zaradi kadrovskega manka so obvestili paciente, da trenutno ne naročajo na prve preglede in ne začenjajo z aktivnim zdravljenjem, se pa obravnavajo vsi pacienti, ki so v postopku aktivnega zdravljenja.

Ministrstvo ni podelilo koncesije

Julija lani je bil na ministrstvu objavljen razpis za podelitev koncesije. »Ves čas smo se bali, da sploh ne bo prijavljenih kandidatov za koncesijo (odmaknjenost in neprivlačnost Bele krajine kot zaposlitvene lokacije). Zelo smo bili veseli, ko nas je konec julija kontaktirala kandidatka za prijavo na razpis v zvezi z možnostjo najema prostorov za izvajanje dejavnosti. V začetku avgusta smo z njo podpisali predpogodbo o najemu prostorov za izvajanje dejavnosti v prostorih ZD Črnomelj (predpogodba je eden izmed zahtevanih dokumentov za prijavo na razpis). Osemindvajsetega oktobra 2020 nas je kandidatka obvestila, da je ministrstvo za zdravje zavrnilo njeno vlogo za pridobitev koncesije v Črnomlju. Vzrokov za to ne poznamo, ker nismo stranka v postopku. Resnično smo upali, da bo s tem, ko smo koncesijo predali in ko se je tudi prijavila kandidatka, Bela krajina dobila ortodonta,« je razočarana Eva Čemas. Poudarja pa, da skupaj z Občino Črnomelj in ZZZS obveščajo ministrstvo o nastali situaciji in izražajo potrebo po ponovnem postopku podelitve koncesije, vendar za zdaj odgovora ni.

Možnost prestrukturiranja programa

Če ima pacient veljavno napotnico, se lahko za pregled naroči kjerkoli v Sloveniji, ne glede na to, iz katere regije prihaja. To torej pomeni, da do zavračanja pri zdravnikih ne bi smelo prihajati. 

Trenutno potekajo pogovori z ZZZS, da bi del programa začasno prestrukturirali in tako napotili paciente k drugim izvajalcem. Na ta način bi lahko zagotovili nemoteno izvajanje storitev za otroke in mladostnike Bele krajine. »Predloge, da ministrstvo za zdravje pripravi pravno podlago, ki bi omogočila začasno prestrukturiranje nad koncesijskim obsegom izvajanja dejavnosti, je že podala ZZZS, pa tudi Občina Črnomelj. Upamo, da bo to urejeno čim prej, da bomo lahko del programa prestrukturirali in na ta način omogočili otrokom in mladostnikom obravnavo. Je pa tudi to začasna rešitev. Dokončno rešitev vidimo v ponovnem razpisu za podelitev koncesije,« dodaja Čemasova.

Samoplačniško v tujino?

Nekateri starši v izogib predolgemu čakanju izberejo samoplačniške storitve v tujini. Ena od mamic je povedala, da so za otroka uredili aparat in zdravljenje na Hrvaškem, za to so plačali več kot 2000 evrov, kar je še vedno precej ceneje kot pri nas. Upali so, da bodo dobili povrnjeno s strani ZZZS, a ni bilo tako. Ker so se večino stvari dogovorili ustno, ne pisno. »Veljavna evropska direktiva daje možnost, da zavarovana oseba opravi specialistično ambulantno storitev v drugi državi EU, vendar izključno na osnovi predhodno indicirano izdane napotnice svojega osebnega zdravnika, kar je eden od pogojev za eventualno povračilo stroškov zdravljenja, ki jih lahko zavarovana oseba uveljavi na ZZZS,« poudarja direktorica novomeške in krške območne enote ZZZS doc. dr. Tatjana Mlakar. Kot še dodaja, so nosilce ortodontske zobozdravstvene dejavnosti v območni enoti Novo mesto že večkrat obvestili, da so dolžni v obravnavo oziroma v čakalno knjigo vpisovati zavarovane osebe, ki si z veljavno napotnico lahko prosto izberejo specialista, kar pomeni, da zavarovane osebe lahko izberejo specialista tudi v drugih regijah v Sloveniji. A v praksi je seveda marsikaj drugače.