Skupina Mi smo Študentski domovi Ljubljana, ki ima nekaj več kot 2300 članov in deluje že več let, je na spletnem omrežju Facebook opozorila, da Študentski domovi Ljubljana od stanovalcev kot dokaz za nebivanje v domovih v preteklih mesecih zahtevajo predložitev bančnega izpiska. S tega bi lahko ŠDL razbrali kraje dvigov gotovine in kartičnih plačil, iz česar bi bilo razvidno, ali se je posameznik nahajal v kraju študija.

Študentje ogorčeni

Čeprav so bili študentski domovi od konca oktobra lani do pred dvema tednoma zaprti, so v njih lahko izjemoma bivali tisti, ki nimajo drugih možnosti. Nekateri so v tem času v domovih preživeli le nekaj dni.

»Kot velevajo pravila, so uradno poslali prošnjo za nekajdnevno vračanje v dom. Nekateri so se v domove vrnili za dan ali dva, spet drugi za več dni. A četudi so bili v domu manj kot deset dni, se je njihova prošnja podaljšala za več mesecev! Tako so nekateri kljub le tridnevni nastanitvi v domu prejeli položnice za stanarino bivanja, celo za trimesečno bivanje,« opozarjajo v skupini.

Čeprav so bili študentje doma več dni, tednov, mesecev, je uprava po navedbah študentov na vsak način želela potrditev o tem. »Uprava je želela, da študenti svojo neprisotnost v Ljubljani dokažejo z bančnimi izpiski! Od vseh možnih načinov dokazovanja so izbrali način, s katerim močno posegajo v študentovo zasebnost in pravice ter kršijo tudi marsikateri pravni vidik. Kar nazorno kaže na še en mačehovski odnos uprave do študentov,« ugotavljajo v skupini Mi smo ŠDL.

»Nejasnega« sporočila ne pošiljajo več

FB
Zajem zaslonske slike
Sporno sporočilo uprave

Na ŠDL so za Novice Svet24 poudarili, da nikoli niso zahtevali bančnih izpiskov, a ob tem priznali, da je bilo njihovo sporočilo nekaterih stanovalcem nespretno napisano.

»Strinjamo se, da je zadeva precej nespretno napisana, zato tovrstnih sporočil ne pošiljamo več. Želimo poudariti, da tovrstna dokazila niso bila zahtevana, ampak so bila stvar odločitve študenta, ki je po naši evidenci, skladno z odloki in ukrepi Vlade RS, na podlagi prijave bival v zavodu, kakšno dokazilo bo priložil, da bo lahko pri zavodu uveljavljal oprostitev plačila stanarine,« so zapisali v odgovoru.

Krivda za nastalo situacijo je po njihovih navedbah na strani nekaterih študentov, ki so oddali izjavo o izpolnjevanju izjeme za bivanje v domovih, kasneje pa so se vseeno vrnili domov, na stalni naslov, a o tem niso obvestili študentskega doma.
»V takšnih primerih, ki jih sicer ni veliko, so se nam oglasili šele po tem, ko so na dom prejeli položnico z obračunom stanarine za preteklo obdobje, ko naj bi bivali v zavodu. V takšnih primerih je potem za nazaj težko dokazovati oziroma ugotavljati, kdaj je študent zapustil dom. Eden od možnih načinov dokazovanja je tudi ta, ki je naveden v vašem vprašanju. Od nekaterih študentov smo takšna in podobna dokazila tudi prejeli,« so še zapisali v ŠDL.

Odvisno, kdo ni opravil svojega dela

Ali lahko ŠDL od stanovalcev zahtevajo bančni izpisek, ki vsebuje občutljive osebne podatke posameznika, smo povprašali nekdanjo informacijsko pooblaščenko in strokovnjakinjo za področje varstva osebnih podatkov Natašo Pirc Musar.

»Če se je študent pozabil odjaviti, si je sam zakuhal težave,« ocenjuje Pirc Musarjeva. Po njenih besedah gre pri tem za pravni odnos med najemodajalcem in najemojemalcem. V primeru, da je krivda pri študentu, mu lahko ŠDL po navedbah Pirc Musarjeve ponudijo možnost, da dokaže, da ni prebival tam. »Njegova osebna odločitev je, ali bo pokazal bančni izpisek. To lahko dokaže tudi z drugačnimi sredstvi, a je dokazno breme v tem primeru na študentu,« pojasnjuje nekdanja informacijska pooblaščenka.
Kaj pa v primeru, če je študent na prošnji za začasno vrnitev v dom zabeležil, za kakšno časovno obdobje se vrača? Dokazno breme je v tem primeru po njenih besedah na študentskem domu, ki stanovalcev ne more prositi za bančne izpiske.