Reprezentativne sindikalne centrale so presojo ustavnosti zahtevale za dva člena sedmega protikoronskega zakona, ki se po njihovih besedah nanašata na prisilno upokojevanje starejših delavcev. Člena se nanašata na zakon o delovnih razmerjih in zakon o javnih uslužbencih, zato sta nomotehnično postala del teh zakonov.

Sindikati so ob zahtevi za presojo ustavnosti vložili tudi predlog za začasno zadržanje teh členov, saj menijo, da lahko na strani delavcev pride do nepopravljive škode. Ustavo sodišče jim je v tem delu ugodilo, izhaja iz danes objavljene odločitve ustavnega sodišča.

Kot je v odločitvi navedlo sodišče, s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi preneha delovno razmerje in s tem pravice delavcev, ki izvirajo iz delovnega razmerja. Posledica odpovedi pogodbe o zaposlitvi za starejše delavce, za katere je še posebej značilna težja zaposljivost, ne bi pomenila le izgube zaposlitve, ampak bi lahko pomenila tudi konec njihove poklicne kariere, opozarjajo.

Po oceni sodišča bi bile posledice, ki bi nastale z nadaljnjim izvrševanjem morebiti protiustavne zakonske ureditve, večje od posledic, ki bi nastale, če se do končne odločitve ustavnega sodišča njeno izvrševanje zadrži in bi se v presoji pokazalo, da niso protiustavne, so zapisali.

Do končne odločitve ustavnega sodišča je ustavno sodišče zadržalo tudi učinkovanje že vročenih odpovedi pogodb o zaposlitvi, ki so bile izdane skladno z novo ureditvijo. Ta je začela veljati z uveljavitvijo sedmega protikoronskega zakona, torej 31. decembra lani, 60-dnevni odpovedni rok pa bi se na podlagi izpodbijane ureditve v primeru že vročenih odpovedi pogodb o zaposlitvi iztekel že v začetku marca.

Ustavno sodišče je sklep o začasnem zadržanju izvajanja členov zakonov o delovnih razmerjih in o javnih uslužbencih sprejelo s sedmimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnika Klemen Jaklič in Marko Šorli.

Za sindikalne centrale odločitev ustavnega sodišča strokovna in pričakovana

Reprezentativne sindikalne centrale so odločitev ustavnega sodišča pozdravile in jo označile za strokovno in pričakovano. Po njihovem gre predvsem za dokaz, da je način poseganja v delovno-pravno zakonodajo in institute, povezane z upokojevanjem, povsem neprimeren.

Ustavno sodišče je, kot so sindikalne centrale danes zapisale v skupnem sporočilu za javnost, z odločitvijo za začasno zadržanje nove ureditve upokojevanja starejših z izpolnjenimi pogoji za starostno upokojitev potrdilo tudi, da so opozorila in pozivi sindikalni central glede po njihovem zaskrbljujočega stanja socialnega dialoga v državi utemeljeni. Nanj so, tako sindikati, opozorili tudi v generalnem direktoratu za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje pri Evropski komisiji.

"Čeprav Evropska komisija podpira vlade pri njihovem boju s pandemijo, mora obenem v odgovoru na krizo v celoti spoštovati temeljne principe in vrednote, ki so zapisani v Pogodbi o EU," je v pismu sindikalnim centralam, ki delujejo v okviru Ekonomsko-socialnega sveta, zapisal generalni direktor za zaposlovanje Jordi Curell. Po njegovih besedah, ki jih navajajo sindikati, morajo sprejeta pravila temeljiti na zakonitosti, proporcionalnosti in nediskriminaciji.

Evropska komisija po navedbah reprezentativnih central zaradi sedmega protikoronskega paketa tudi sama izraža skrb zaradi možnega enostranskega upokojevanja starejših v Sloveniji, kar lahko poslabša dolgoročno vzdržnost javnih financ. Kot je v pismu dodal Curell, imajo pomisleke tudi glede tega, da bi tak ukrep povečeval zaposlitvene možnosti mlajših: "Takšne povezave ne moremo dokazati z empiričnimi podatki ali projekcijami." Namesto tega bi, kot sporoča, morali spodbujati večjo vključevanje vseh skupin na trg dela.

Curell je po navedbah sindikatov spomnil tudi na to, da k spodbujanju socialnega dialoga na nacionalni in evropski ravni v državah članicah EU zavezujejo tudi pogodbe in Evropski steber socialnih pravic, ki so ga podprle najpomembnejše institucije EU. Kot dodaja, v Evropski komisiji verjamejo, da imajo socialni partnerji pomembno vlogo pri načrtu za okrevanje in odpornost ter tudi pri številnih drugih reformah.

Spomnil je še, kot še dodajajo sindikalne centrale, da k posvetovanju s socialnimi partnerji in ostalimi deležniki v pravnem okviru posameznih držav zavezujejo tudi pravila priprave osnutka načrta za okrevanje in odpornost. O tem pa se mora pripraviti tudi povzetek. "Evropska komisija bo temeljito preverila informacije o teh posvetovanjih," je po navedbah sindikatov v pismu zapisal Curell.

Generalni direktor je, tako sindikati, tudi odločno dodal, da je Evropska komisija zavezana k branjenju socialnega dialoga, kot enega izmed ključnih stebrov socialno-tržnega gospodarstva, "še toliko bolj v času, ko moramo obnoviti socialno razsežnost".

"Reprezentativne sindikalne centrale pozdravljamo jasno sporočilo Evropske komisije in pozivamo vlado, da izpolni svoje obveze ter vrne socialni dialog na raven, ki si ga ta zasluži," so pozvali v sindikalnih centralah.

V OZS oodločitev ustavnega sodišča glede upokojevanja starejših delavcev obžalujejo

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) po besedah predsednika Branka Meha obžalujejo, da je ustavno sodišče začasno zadržalo zakonska določila glede upokojevanja starejših delavcev z izpolnjenimi pogoji za starostno upokojitev. Računajo, da bo ustavno sodišče ob vsebinskem odločanju razumelo argumente v prid novi ureditvi.

Meh je za STA ponovil, da ne gre za prisilno upokojevanje, kar opozarjajo sindikalne centrale, ampak za redno upokojevanje tistih, ki izpolnijo pogoje za starostno upokojitev.

Spomnil je na dosedanjo ureditev, po kateri je delavec odločil, kako dolgo bo v delovnem razmerju pri delodajalcu, želja pri spremembi, ki jo je v zakonodajo vnesel sedmi protikoronski zakon, pa je bil, da bi se delodajalec in delavec dogovorila glede nadaljevanja dela po izpolnitvi pogojev za upokojitev. To se Mehu zdi prav.

Kaj se bo po oceni predsednika OZS zdaj zgodilo? Iskalcev zaposlitve, starejših od 55 let, delodajalci ne bodo hoteli zaposliti, ker se bodo bali, kako bodo z njimi po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev prekinili delovno razmerje.

Obenem bodo, tako Meh, starejši delavci v javnem sektorju ali na fizično oz. psihično manj napornih delovnih mestih ostajali na položajih in se jih "držali kot pijanci plota", mladi pa do teh služb ne bodo prišli.

Na zbornici računajo na to, da bo ustavno sodišče ob vsebinskem odločanju v nadaljevanju razumelo te argumente. Meh pri tem ne razume, zakaj je ustavno sodišče ukrep do vsebinske odločitve zadržalo.