Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19 ureja odsotnost z dela v primerih, ko delavec, eden od staršev ali oseba oziroma skrbnik, ki neguje in varuje otroka, ne more opravljati dela zaradi višje sile, so zapisali na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

V okvir obveznosti varstva zaradi višje sile zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole se šteje otroke do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca, so pojasnili na ministrstvu.

Delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile oz. zaradi obveznosti varstva, je po navedbah ministrstva tako upravičen do odsotnosti z dela in ima pravico do nadomestila plače v višini 80 odstotkov osnove, višina nadomestila pa ne sme biti nižja od minimalne plače.

Ključno je, da so v času delavčeve odsotnosti z dela zaradi varstva zaradi višje sile podane okoliščine, ki utemeljujejo pravni standard višje sile (prisotnost zunanjega vzroka, nepričakovanost dogodka ter neizogibnost in neodvrnljivost dogodka), o prisotnosti teh pa je delavec dolžan delodajalca ustrezno seznaniti.

Pri tem ponovno poudarjajo, da se za opravičeno odsotnost z dela delavca prisotnost elementov višje sile presoja v vsaki posamični situaciji glede na okoliščine konkretnega primera.