Ministrstvo za notranje zadeve je ob ponedeljkovem začetku stavke Policijskega sindikata Slovenije, ki zahteva odpravo kršitev stavkovnega sporazuma iz leta 2018, zaradi katere bodo policijski uslužbenci marca prejeli nižje plače, namreč objavilo poimenski seznam javnih uslužbencev ministrstva, policije in inšpektorata za notranje zadeve z navedbo podatkov o bruto plačah, delovnih mestih in organizacijskih enotah.

Na seznamu so tudi imena mobilnih kriminalističnih oddelkov, ki izvajajo tajno opazovanje in sledenje, prav tako pa tudi imena posameznikov specialne enote policije, je ob tem opozoril predsednik komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) Matjaž Nemec (SD). 

"Tuje obveščevalne službe in kriminalci imajo dostop do podatkov nacionalnega pomena," je navedel. Minister Hojs glede na to po njegovih besedah predstavlja največjo grožnjo nacionalne varnosti v zgodovini slovenske policije in ga je treba "nemudoma odstraniti s te funkcije", je prepričan Nemec. 

Peti odstavek

Na odgovor Hojsa, ki je spomnil, da informacijski pooblaščenec v objavi ne vidi kršitev varstva osebnih podatkov, pa je Nemec odgovoril, da je "ključ v zakonu o sistemu plač v javnem sektorju - 38. člen, peti odstavek" ter pravilniku o zaščiti podatkov policije. "Z vašo objavo ogrožate varnost policistov in varnost države," je navedel Nemec. 

Omenjeni člen zakona o sistemu plač v javnem sektorju govori o javnosti plač v javnem sektorju, v odstavku, ki ga izpostavlja Nemec, pa pravi, da določba o tem, da so plače javne, "ne velja za podatke o plačah javnih uslužbencev v obveščevalnih in varnostnih službah". "Policija je varnostna služba, minister pa je razkril podatke, ki so po pravilniku varovani in po zakonu ne javni," je zato opozoril Nemec. 

Nemcu je na Twitterju pritrdil tudi varnostni strokovnjak in prvak Dobre države Bojan Dobovšek, ki je zapisal, da "Knovs lahko nadzoruje policijo, ker je varnostna služba. In če je varnostna služba, se ne smejo objaviti podatki o plačah. Oboje hkrati pač ne gre," je navedel in dodal ključnik "dovolj".

Lobnikarju se objava ne zdi sporna ...

Natančnejše delovno mesto pri večini uslužbencev s seznama sicer ni navedeno, vseeno pa so poznavalci med njimi prepoznali tudi policiste specialne enote in kriminaliste NPU. Strokovnjak za varnost na fakulteti za varnostne vede Branko Lobnikar meni, da objava plač javnih uslužbencev na ministrstvu in policiji ni sporna, saj so njihove plače vključno z imeni in zneski po zakonu javne. 

Izjema po njegovem mnenju niso niti poimenski podatki pripadnikov specialne enote in kriminalistov NPU. Ti bi lahko bili izjema le, če bi ministrstvo določilo, da gre za tajne podatke, česar pa ministrstvo očitno ni naredilo, je dodal. Lobnikar za kaj takega tudi ne vidi razloga. "Za določitev, da je nek podatek tajen, mora obstajati vsebinska osnova v zakonu o tajnih podatkih. Vezano mora biti npr. na to, da je tajnost zaposlitve nekega sodelavca pomembna za izvedbo preiskovalnih nalog ali na kak drug razlog iz zakona o tajnih podatkih. Samo po sebi to, da je nekdo zaposlen na policiji in da zasluži toliko in toliko, ne more predstavljati osnovo, da gre za tajne podatke," je navedel. Podobno meni za plače in imena specialcev: "Na koncu je specialec le policist, ki izvaja naloge, za katere je treba imeti posebna znanja". 

Se pa zdi Lobnikarju prav, da bi ministrstvo pri objavi posamezne zneske natančno razdelalo, saj so taki, kot so, zavajajoči. "Natančno bi moralo pisati, kaj vključuje bruto znesek. Tako bi si ljudje lažje ustvarili sliko, ali je plačilo primerno ali ne," je pojasnil. Iz objavljenega po Lobnikarjevih besedah namreč ni jasno, ali vključuje denimo tudi poračun, katere dodatke vključuje in ali je všteta tudi delovna doba. "Prepričan sem sicer, da so vštete vse stvari, ki jih je mogoče všteti, saj je minister verjetno javnosti želel predstaviti, kako dobro so plačani policisti," je dodal. Nasploh meni, da je objava bolj kot želji po preglednosti namenjena obračunu z enim od sindikatov. 

... Žaberl meni drugače

Če torej objava plač vsaj zakonsko za Lobnikarja ni sporna, pa ima nekoliko drugačno mnenje strokovnjak za varnostna vprašanja Miroslav Žaberl, ki je prepričan, da objavljati poimenske informacije o nekaterih zaposlenih v policiji ni pametno. Objava podatkov glede uradnih oseb v specialni enoti in nekaterih kriminalistov, ki delajo najbolj zaupne stvari, je po njegovi oceni popolnoma skregana z varnostnimi protokoli in bi potencialno lahko privedla do nezaželenega varnostnega ogrožanja. 

Sam objave sicer še ni videl. "Ampak če gre za takšne osebe, za katere celo zakonodajalec pravi, da se v določenem primeru lahko prikrije in celo zakrije njihova identiteta, kadar izvajajo določene varnostno občutljive policijske postopke, potem ni seveda nobenega razumnega razloga, da bi njihove podatke objavljali," je dodal.

Po mnenju Žaberla gotovo ni v redu, da se gre ministrstvo "take igre", samo zato, da bi javnosti pokazalo, da Policijski sindikat Slovenije, ki je v ponedeljek začel stavko, nima prav.