Kot so sporočili iz Občine Bohinj, so se sprijaznili z realnostjo, da letos ne bo mogoče obdarovanje otrok na praznični prireditvi, kot je bilo to v preteklih letih. "Zato smo se odločil, da bomo na drugačen način skušali pomagati otrokom in jih obdarovati," je povedal bohinjski župan Jože Sodja.

"Obdobje, ko smo se za dobro skupnosti odrekli druženju, vsem družabnim dogodkom in prireditvam, je posebno obdobje, ki bo predvsem v prazničnem času minilo drugače, kot bi sicer," so pojasnili na občini. Kot so poudarili, so tudi otroci, ki se že nekaj tednov šolajo od doma, ostali brez družbe svojih vrstnikov, brez razlag učiteljev, doma s svojim knjigami in zvezki.

Alternativa prireditvam in dobrim možem

Ker si v Občini Bohinj kljub omejitvam vseeno želijo obdariti otroke, so namesto prireditev, kjer otroke obiščejo dobri možje in jih obdarijo, našli alternativo. Občina bo vsakemu predšolskemu in šoloobveznemu otroku s stalnim prebivališčem v občini namenila 50 evrov z željo, da bi s temi sredstvi pomagala staršem, da v prazničnem času obdarijo svoje najmlajše.

Glede na število otrok v Bohinju pričakujejo, da bodo s 50 evri obdarili več kot 700 otrok. "Denar smo vzeli s postavke, ki je bila namenjena otrokom in ga ne moremo porabiti za prireditve z obdarovanje, kot smo ga prejšnja leta," je pojasnil Sodja.

Izplačilo bo možno na podlagi oddane vloge za praznično obdarovanje otrok

Prepričan je, da gre za gesto, ki bo pomagala tako otrokom kot staršem. Občina namreč želi na ta način prispevati k vzdušju ob prihajajočih praznikih in hkrati nekoliko olajšati staršem nakup daril ali drugih potrebščin za otroke.

Izplačilo bo možno na podlagi oddane vloge za praznično obdarovanje otrok. Oddaja prijavnice je možna preko spletne strani občine, preko priporočene pošte ali elektronske pošte ali pa neposredno v sprejemni pisarni občine, kjer Božiček v nabiralniku zbira pisma in risbice otrok.

Občina poziva starše, naj vlogo, ki ne zahteva veliko podatkov, čim prej izpolnijo. Tistim, ki bodo vlogo izpolnili do 15. decembra, bo darilo prinesel Božiček, ostalim, ki bodo vlogo izpolnili do 28. decembra, pa dedek Mraz.