Novost se uvaja pri nadomestilih za čakanje na delo. Podjetja lahko prejmejo 100 odstotno nadomestilo, če je njihov skupni znesek pomoči omejen na 800.000 evrov. To je torej najvišja dovoljena pomoč posameznemu podjetju, za kar bi se lahko odločila manjša podjetja. Če pa podjetja zaprosijo za pomoč v višini 80 odstotkov, je ta znesek neomejen, je razložil Šircelj

Šircelj je pojasnil tudi dve možnosti pri kritju delnih fiksnih stroškov. Če je podjetjem padel promet za 70 odstotkov v primerjavi z lanskim letom, potem lahko prejmejo dvakrat višjo kritje od teh, ki jim je promet upadal med 30 in 70 odstotki. Izplačilo bodo podjetja za vse tri mesece skupaj prejela 20. januarja prihodnje leto.

Šircelj je prikazal tudi primere dveh podjetij in povračila, ki bi jima pripadalo. Podjetje z letnim prihodkom treh milijonov evrov in 60 zaposlenimi bi tako v primeru več kot 70-odstotnega padca prihodkov glede na lani prejelo 108.000 evrov nadomestila za fiksne stroške, v primeru od 30- do 70-odstotnega padca pa 54.000 evrov. Manjše podjetje s tremi zaposlenimi in mesečnim prihodkom 12.500 evrov pa bi v primeru več kot 70-odstotnega znižanja prihodkov prejelo 5400 evrov, v primeru 30- do 70-odstotnega zdrsa pa 2700 evrov. Dodajmo, da so do te pomoči upravičene pravne in fizične osebe, ki so bile registrirane najkasneje do letošnjega 1. septembra in zaradi posledic epidemije covida-19 ne morejo opravljati dejavnosti oziroma jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu.

»To je še en način, kako podjetjem pomagati, da preživijo na trgu. Da bodo lahko čim prej začela poslovati, ko bo kriza mimo,« je dejal Šircelj.

Prvi finančnik v državi je na kratko predstavil še nekaj ukrepov. Moratorij na plačevanje kreditov se podaljša do 31. januarja 2021, z možnostjo podaljšanja za šest mesecev. Sproščena je jamstvena shema, ki bankam omogoča, da dobijo jamstvo za kredite podjetjem; zgornja meja posojila bo dvignjena na 25 odstotkov prihodkov, odpadla pa bo zahteva obveznega pobota.

Še naprej se ne plačujejo vrtci in najemnine v študentskih domovih. Vlada bo financirala tudi zaščitno opremo za športnike, predvsem tiste, ki imajo mednarodne uspehe, zagotavlja Šircelj. Država pa bo plačala tudi malico vsem otrokom, pod pogojem, da njihovi starši padejo v prve tri dohodninske razrede.