"Lahko se družite s knjigo," je povedal Kacin in dodal, da je to mogoče čas, da nadoknadite zamujeno.

Kacin je naštel kar številne izjeme odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Od danes lahko delujejo različne dejavnosti: 

• gradbena, vzdrževalna in montažna dela, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki (na primer ogrevanje, vodovod, odtoki, električne inštalacije, keramične in druge obloge, prezračevanje, krovska, fasaderska dela, montaža kuhinj...),

• storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki (na primer vrtnarske storitve...),

• servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga,

• dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitev ni mogoče prezračiti,

• družbe za upravljanje ter

• knjižnice.