Septembra je proračun RS na račune v tujini nakazal 128 socialnih pomoči v skupnem znesku blizu 57.000 evrov. Devetinšestdeset pomoči je bilo nakazanih v Nemčijo (30.800 evrov), 40 v Avstrijo (18.600 evrov), deset v Veliko Britanijo (3932 evrov), štiri na Hrvaško (1170 evrov), po dve v Litvo in Belgijo (900 in 800 evrov) ter ena na Irsko (400 evrov). MDDSZ denarne socialne pomoči v tujino nakazuje od leta 2018. Na to jih je tedaj opozorila Banka Slovenije. »Za vse transferje smo tako omogočili nakazovanje v tujino, območje SEPA,« so pojasnili na ministrstvu.

Center za socialno delo (CSD) Spodnje Podravje, ki ga vodi Miran Kerin, je septembra skupno nakazal za dober milijon evrov socialnih pomoči. Transakcij v tujino po besedah direktorja ni bilo. Kerin je povedal, da evidenc o državljanstvu upravičencev posebej ne vodijo. Smo pa podatke o številu tujcev, ki na ptujsko-ormoškem območju prejemajo socialno pomoč, pridobili od ministrstva. Na območju Spodnjega Podravja jih je 170, največ na Ptuju (105). Vseh upravičencev za denarno socialno pomoč je v spodnjepodravski regiji, po podatkih CSD sicer 5069.

Prejemniki slovenske socialne pomoči iz najmanj 85 držav

Do denarne socialne pomoči so v Sloveniji pod določenimi pogoji upravičeni tudi tujci. Največ jih je državljanov Kosova (3616), sledijo državljani Bosne in Hercegovine (3253), Makedonci (1419), Srbi (560) in Hrvati (414). Pomoč prejema 208 Sircev, 176 Ukrajincev, 110 Črnogorcev, 88 Bolgarov, 58 državljanov Irana, 39 Afganistancev in enako število Eritrejcev, 26 Moldavcev ter 23 Kazahstancev. Na seznamu prejemnikov so dejansko državljani vseh evropskih držav, od juga do severa, vzhoda in zahoda, ljudje iz obeh ameriških kontinentov, Azije, Bližnjega Vzhoda, Afrike. Štirje prejemniki so brez državljanstva, za 287 državljanstvo ni znano. Podrobno so podatki o prejemnikih državne socialne pomoči glede na državljanstvo prikazani v tabeli.

Pridobili smo tudi podatke, v katerih slovenskih občinah je prijavljenih največ tujcev, ki so prejemniki denarne socialne pomoči. V Ljubljani jih je 2541, 1056 v Mariboru, 614 v Celju, 455 v Kranju, 385 v Kopru, 313 v Velenju, 282 v Slovenski Bistrici, 251 v Izoli, 223 v Novem mestu, 210 v Postojni, 210 v Krškem, 198 v Novi Gorici in 181 v Domžalah.

V Spodnjem Podravju socialno pomoč prejema 170 tujcev

V mestni občini (MO) Ptuj je 105 tujcev prejemnikov denarne socialne pomoči, na Hajdini in v Majšperku 13, v Kidričevem, Vidmu in Staršah po osem, v Gorišnici sedem, Središču ob Dravi štirje, v Cirkulanah trije, Dornavi, Zavrču in Svetem Tomažu dva, v občinah Juršinci, Markovci in Ormož po eden. V spodnjepodravskih občinah Destrnik, Podlehnik, Sv. Andraž, Trnovska vas in Žetale nimajo prijavljenih tujcev, ki bi bili tudi prejemniki socialne pomoči.

Glede na število prebivalcev občine je delež tujcev, prejemnikov državne socialne pomoči, najvišji v Postojni (1,28 odstotka), kjer je tudi Center za tujce. V Celju je ta delež 1,24, v Slovenski Bistrici 1,09, Šoštanju 1, Mariboru 0,94, Velenju in Sežani 0,93, Slovenskih Konjicah 0,89 in Ljubljani 0,86. Ptuj pri deležu ne izstopa, z 0,45 odstotka se giblje nekje v sredini.