V ljubljanskem kliničnem centru je hospitalizirano 63 bolnikov, 35 v enotah za intenzivno terapijo.

Kot glavni problem je Logarjeva izpostavila število postelj v intenzivnih enotah. Vse postelje so trenutno zasedene, polega prostora in opreme pa je potrebno zagotoviti tudi osebje, ki mora biti strokovno usposobljeno za delo v intenzivnih enotah.

»Takšni bolniki potrebujejo 24-urno pomoč oz. nego, zato more za takega bolnika skrbeti osebje, ki zna prepoznati težave, ki se lahko pojavijo, ki zna upravljati z vsemi črpalkami in aparaturami. Takšnega kadra ne moremo izobraziti v nekaj dneh,« je povedala Logarjeva.

Če bi ukrepi »prijeli« in če smo »v teh dneh na vrhu«, bi se bi lahko pritisk na bolnišnice v primeru bolezni covid-19 pokazal z zamikom, predvidoma čez tri ali štiri tedne.

Zato pa imajo v načrtu odpiranje dodatnih navadnih postelj ter postelj na intenzivni terapiji. »V teh dneh se polnijo postelje v Bolnici Petra Držaja, kjer bo skupno 10 postelj za intenzivno terapijo,« je razložila Logarjeva in dodal, da se pripravlja tudi gradbena ureditev nedokončanega dela urgence oz. prostorov nad urgenco (DTS). Na DTS bodo imeli prilagojene bolnišnične oddelke, ki bodo še vedno boljši, kot pa če bi bolnike morali nameščati v denimo telovadnice. Ne bodo pa v teh prostorih organizirali oddelka za intenzivno terapijo. 


Skupaj bi lahko vzpostavili okoli 100 dodatnih postelj za obravnavo bo