V preteklosti nismo bili vajeni velikih sprememb na seznamu najuspešnejših slovenskih odvetniških družb. A nekoč precej intimni slovenski odvetniški vrtiček zadnja leta vedno bolje obdelujejo avstrijske družbe in vse več jih je, ki za svoje storitve prejemajo milijonska plačila. Pregledali smo javno dostopne podatke o poslovanju bolj znanih in poslovno uspešnih slovenskih odvetniških družb, ki so pokazali, da je po ustvarjenem prometu v letu 2019 na prvem mestu odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji, pri kateri so ustvarili skoraj osem milijonov evrov prometa in več kot tri milijone evrov dobička. Gre za pisarno, ki po zaslužku med odvetniškimi pisarnami kraljuje že več let. Zaposluje več kot 40 strokovnjakov, vodijo pa jo odvetniki Aleš Rojs, Grega Peljhan in Robert Prelesnik. Specializirani so predvsem za gospodarsko pravo. S petimi vodilnimi odvetniškimi družbami z območja nekdanje Jugoslavije so se povezali v formalno zvezo TLA – Top-tier Legal Adriatic. Pohvalijo se lahko, da jih mednarodna lestvica vodilnih odvetniških pisarn IFLR1000 uvršča med prvokategornike, prav tako jih odlično rangira mednarodni odvetniški direktorij Legal 500.

Aleš Rojs
Mediaspeed
Aleš Rojs iz poslovno najuspešnejše odvetniške družbe v Sloveniji – Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji.

Jadek Pensa

Odvetniška pisarna Jadek Pensa, ki jo vodita Srečko Jadek in Pavle Pensa skupaj s partnerji, se uvršča na drugo mesto. V letu 2019 so ustvarili 4,5 milijona prihodkov in 1,4 milijona evrov dobička. Glede na javno dostopne podatke so skoraj milijon evrov prometa ustvarili z državo. Odvetniška pisarna Jadek Pensa je specializirana predvsem za gospodarsko pravo, strankam pa svetujejo predvsem na področju insolvenčnega prava, prestrukturiranj, prevzemov in združitev ter v konkurenčnopravnih zadevah. Na mednarodni lestvici vodilnih odvetniških pisarn (IFLR1000) je uvrščena v prvi razred na tako področju korporacijskega prava in financ kot na področju razvoja projektov.

Miro Senica

Razvpita odvetniška pisarna Mira Senice se na svoji spletni strani hvali, da je vodilni mednarodni direktorij Legal 500 njihovo pisarno uvrstil med 500 najboljših na svetu na področju bančništva, financ ter združitev in prevzemov. Lani so postali tudi člani mednarodne svetovalne mreže Andersen Global, znotraj katere so ekskluzivna pisarna za področje Slovenije, kakor tudi koordinatorji za druge odvetniške pisarne v državah Zahodnega Balkana ter enotna vstopna točka za davčno svetovanje za področje Hrvaške, Srbije, Črne gore, BiH, Severne Makedonije in Kosova. Lansko leto so zaključili s 4,2 milijona evrov prometa in nekaj manj kot 680.000 evri dobička. Z državo so ustvarili za nekaj več kot 250.000 evrov prometa.

Miro Senica
STA
Odvetniška pisarna Mira Senice spada med poslovno najbolj uspešne.

Nina Šelih in partnerji

Zelo blizu štirim milijonom evrov prometa so se v letu 2019 približali tudi v družbi Šelih in partnerji, katere največje lastnice so odvetnice Nina Šelih, Nataša Pipan Nahtigal in Helena Butolen. Med njihovimi strankami naj bi bile banke in zavarovalnice, ukvarjajo pa se tako s svetovanjem kot s sodnim pravdanjem v bolj zahtevnih primerih.

Družina Čeferin

Odvetniški družbi Čeferin se ne pozna prav dosti, da je Peter Čeferin že dopolnil osem desetletij in ima v lasti le še en odstotek pisarne, ki jo je ustanovil, da je Aleksander Čeferin v Zürichu in Rok Čeferin na ustavnem sodišču. Pisarna namreč deluje s polno paro. Med vodilnimi odvetniškimi pisarnami so tudi edini, ki so si renome ustvarili s kazenskim pravom, ki praviloma ni tako donosno. Danes pisarna zaposluje 30 strokovnjakov in deluje na področjih gospodarskega, civilnega, kazenskega ter ustavnega in mednarodnega prava. V letu 2019 so ustvarili tri milijone evrov prometa in nekaj manj kot 200.000 evrov dobička.

Tujci na slovenskem vrtičku

Kot smo omenili že na začetku, pa se na slovenskem trgu odvetniških storitev vse bolj uveljavljajo mednarodne, predvsem avstrijske odvetniške pisarne. Tako v Ljubljani že več let deluje odvetniška pisarna Wolf Theiss, ki ima sicer sedež na Dunaju, deluje pa v 13 državah srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope. Lani so ustvarili 3,5 milijona evrov prometa in nekaj več kot 800.000 evrov dobička. Prav tako z Dunaja je k nam prišla mednarodna odvetniška pisarna CMS Reich-Rohrwig Hainz, ki deluje v vseh državah nekdanje Jugoslavije, v Bolgariji, Turčiji, na Slovaškem in v Ukrajini. Pri nas so v letu 2019 ustvarili nekaj manj kot tri milijone evrov prometa in malce več kot pol milijona evrov dobička. Tretja odvetniška pisarna z Dunaja, ki deluje v Sloveniji, pa je Schoenherr, ki je leta 2001 kot ena prvih tujih odvetniških družb odprla pisarno pri nas. V lanskem letu so ustvarili 2,4 milijona evrov prometa in 140.000 evrov dobička.

Franci Matoz
STA
Franci Matoz je v zadnjih dveh letih zabeležil veliko izgubo.

Kdo manjka

Na seznamu najuspešnejših ni nekaterih najbolj znanih slovenskih odvetnikov. Tako je odvetniška družba Matoz ustvarila »le« 486.000 evrov prometa, ob tem pa že drugo leto zapored ustvarila veliko izgubo, lani v višini 200.000 evrov. Ker delujejo kot odvetniki posamezniki, podatki o poslovanju nekaterih najbolj izpostavljenih odvetnikov, kot so Stojan Zdolšek, Miha Kozinc in Nina Zidar Klemenčič, niso javno dostopni.