Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, je virus naša nova realnost, vlada zato išče poti, kako s čim bolj življenjskimi ukrepi državljanom zagotoviti čim bolj nemoteno življenje.

Paket je usmerjen predvsem v trg dela in socialno-varstvene zavode ter ukrepanje na področju zdravstva, vzgoje in izobraževanja, kmetijstva in infrastrukture. Cigler Kralj je dejal, da so v okviru prvih protikoronskih paketov ohranili skoraj 300.000 delovnih mest, trend števila prijavljenih v evidenco brezposelnih pa že nekaj časa umirjeno in stabilno pada. Dodal je, da je peti paket zgolj nadaljevanje in dopolnitev prejšnjih. Veljavnost ukrepov iz četrtega paketa se izteka konec tega meseca, vlada pa se je glede novega paketa že nekaj tednov intenzivno pogovarjala z vsemi deležniki in socialnimi partnerji.

V ospredju petega paketa so po navedbah ministra ohranitev delovnih mest, skrb za najranljivejše in preprečevanje širjenja okužbe na vseh področjih, pri čemer so se trudili iskati ravnotežje med hitrim sprejemanjem ukrepov in vključevanjem socialnih partnerjev. 

Kaj vse prinaša?

Ukrepi iz tega paketa bodo veljali do 31. decebra z možnostjo podaljšanja do 30. junija 2021, glavne rešitve pa se nanašajo na trg dela. Vlada je tako znova podaljšala ukrep možnosti čakanja na delo doma, in sicer do konca leta za vse panoge. Je pa vstopni pogoj zaostrila na 30-odstotni upad prometa glede na leto 2019. Cigler Kralj je pojasnil, da zanimanje za ta ukrep upada, vlada pa želi čim več delodajalcev in zaposlenih preusmeriti na ukrep skrajšanega delovnega časa. 

Vlada je podaljšala tudi ukrep možnosti karantene za zaposlene iz četrtega paketa ter uvedla dodatno možnost povračila nadomestila za karanteno za starše šoloobveznih otrok do vključno petega razreda osnovne šole in starše predšolskih otrok. V primeru odsotnosti z dela zaradi varstva otroka zaradi višje sile oziroma karantene je bilo prej mogoče uveljavljati 50-odstotno nadomestilo. To so zdaj povišali na 80 odstotkov. Do povračila za čas karantene bodo upravičeni tudi samozaposleni, in sicer v višini 250 evrov. 

Samozaposleni, ki beležijo 30-odstotni upad prometa glede na leto 2019, bodo od 1. oktobra upravičeni tudi do pomoči v obliki temeljnega dohodka. Ta bo zdaj znašala 1100 evrov na mesec, pri čemer je 700 evrov namenjenih nadomestilu izgubi dohodka, 400 pa poplačilu socialnih prispevkov. Tisti, ki jim prispevke že krije država, bodo upravičeni do 700 evrov temeljnega dohodka, je še navedel Cigler Kralj. 

Socialno varstveni zavodi in izobraževanje

Peti paket bo zagotovil tudi pravno podlago za začasno razporeditev zaposlenih v socialno varstvenih zavodih, kadar se zaradi virusa pojavi potreba po krepitvi ekipe. Vlada je po navedbah ministra uvedla tudi dodatek za neposredno delo z varovanci v sivih in rdečih conah. Ta bo predvidoma znašal 20 odstotkov osnovne plače zaposlenega. V socialno varstvenih zavodih bo vlada financirala tudi zaščitno opremo in sredstva za razkuževanje. Podobno bo veljalo za področje zdravstva, kjer so uvedli tudi ukrep za odpravo čakalnih vrst. Za reševanje te težave bodo omogočili možnost financiranja iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za vse izvajalce, ki imajo zdravstveno dejavnost registrirano v Sloveniji. Hkrati želijo razbremeniti primarni nivo, zato so za zdravstvene delavce uvedli možnost bolniške do treh delovnih dni brez obiska osebnega zdravnika. V izogib izkoriščanju naj bi bilo to omejeno na največ devet dni v enem letu. Zaščitno opremo ter sredstva za razkuževanje in dezinfekcijo prostorov bo vlada financirala tudi v vzgojno izobraževalnih zavodih. Nadaljuje se tudi ukrep oprostitve plačila vrtca v primeru odrejene karantene pri otroku. 

Kar zadeva področje infrastrukture, bo vlada izvajalcem občasnih in mestnih prevozov zagotovila nadomestilo stroškov iz prvega vala epidemije, ko je bil javni promet v celoti ustavljen. Tudi tem izvajalcem se bo zagotovilo zaščitno opremo in sredstva za razkuževanje. Kot je na koncu pojasnil Cigler Kralj, gre za obsežen paket, s katerim bo po njegovih ocenah dobro odgovorili na potrebe navedenih področij.