biserka marolt meden
Mateja J. Pootčnik
Društvo poudarja, da je med drugim skrb vzbujajoče, da pušča predlog zakona odprta vrata za privatizacijo dejavnosti oziroma storitev, in to v neomejenem obsegu.

Ministra za zdravje Tomaž Gantar in za delo Janez Cigler Kralj sta konec avgusta predstavila dolgo pričakovani predlog zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, ob njem pa še predlog zakona o nalezljivih boleznih, ki sta bila potem posredovana v javno razpravo. Odzivi na zakona so vzbujali mešane občutke.

»Zelo smo razočarani in ogorčeni, ker so predlog zakona o dolgotrajni oskrbi dali v javno razpravo, ne da bi se o njem uskladili v koaliciji, kaj šele s socialnimi partnerji. Tragikomedija, ki jo spremljamo v medijih v zvezi z zakonom, je zelo slaba popotnica sprejetju zakona,« je v imenu društva povedala Biserka Marolt Meden.

Glavni očitek poteka v smeri, da najprej tako Cigler Kralj kot Gantar razlagata, »kako dobro sodelujeta in sta odličen tandem in glamurozno pošljeta zakon o dolgotrajni oskrbi v javno razpravo, potem pa samo teden dni za tem minister Cigler Kralj izjavi, da se ne strinja z rešitvijo načina financiranja dolgotrajne oskrbe, kot je opredeljen v predlogu zakona. In ob vseh obljubah o nujni skrbi za starejše, ki jo venomer predstavljajo kot prioriteto vlade, ta ista vlada sprejme rebalans proračuna, v katerem sredstva za programe dolgotrajne oskrbe zmanjša za 4,2 milijona evrov,« izpostavlja Marolt Medenova.

cigler gantar
STA
Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj in minister za zdravje Tomaž Gantar.

Nujne so izboljšave

Dejala je, da so takoj, ko so prejeli zakon, prosili za posvet ali okroglo mizo, da bi razjasnili nekatere nejasnosti, ki jih v zakonu ne razumejo. Povabljeni so bili na pogovor na ministrstvo za zdravje, a so, kot pravijo, pogrešali predstavnike Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), saj zakon posega v področji obeh ministrstev. »Zakon z vsemi prilogami je ponekod zelo nerazumljivo napisan in dopušča različne interpretacije, dvome in bojazni. Zato bi predlagatelj moral organizirati več posvetov in okroglih miz v sodelovanju z MDDSZ, da bi zakon lahko izboljšali in ga čim prej sprejeli. In zato so tudi naše pripombe in vprašanja verjetno takšni kot zakon. Predlagamo, da se javna razprava o zakonu podaljša, da bomo zakon lahko temeljito preverili in predlagali izboljšave,« sporoča Srebrna nit.

Figa v žepu

Ponovno izpostavijo, da so pričakovali zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bo vsem državljankam in državljanom omogočil enak dostop do potrebnih storitev, ne glede na njihovo premoženjsko stanje, kraj bivanja in druge osebne okoliščine. »Zahtevali smo dvig javnih sredstev za storitve dolgotrajne oskrbe, krepitev načel solidarnosti in socialne države pri skrbi za starejše in vse, ki so v vsakodnevnem življenju odvisni od tuje pomoči, ter pospešen razvoj javne mreže izvajalcev dolgotrajne oskrbe in socialnovarstvenih storitev. Zahtevali smo predstavitev analiz, na podlagi katerih se bo pripravil predlog zakona, javno objavo odgovorov na pripombe in predloge zainteresirane javnosti iz leta 2017 ter javno objavo pripravljenega delovnega osnutka. Dočakali pa smo predlog zakona, o katerem se ne strinjajo niti predlagatelji zakona … Kot da se že vnaprej drži figa v žepu, da zakona tudi ta vlada ne namerava sprejeti,« so ostri v društvu Srebrna nit.