Smernice sta ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pripravila z ljubljansko, mariborsko, primorsko in novogoriško univerzo, sodelovali pa so še študentska organizacija, sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture ter visokošolski sindikat. 

"Smernice so pripomoček visokošolskim zavodom za lažjo in konsistentno organizacijo dela v trenutnih epidemioloških razmerah," so sporočili z ministrstva. Ob tem vsi sodelujoči pričakujejo kakovostno izvedbo študijske dejavnosti skladno z akreditiranimi študijskimi programi. 

Osnovno izhodišče v zimskem semestru je tako izvedba študijskega procesa na fakultetah v vseh primerih, kjer se aktivnosti lahko izvedejo varno ob upoštevanju priporočil NIJZ. Ko to ni izvedljivo, smernice priporočajo kombinirano izvedbo študijske dejavnosti (hibridni model), izvedbo na daljavo pa le v izjemnih oz. utemeljenih primerih. 

Hibridni model

Hibridni model pomeni kombinirano izvedbo študijske dejavnosti z izvedbo v živo in z izvajanjem na daljavo. Kjer je ob upoštevanju priporočil NIJZ mogoče organizirati študijsko dejavnost v živo, delitve skupin niso potrebne. V ostalih primerih se študentom, ki se zaradi prostorskih omejitev v predavalnici ali zaradi osebnih zdravstvenih omejitev ali zaradi karantene oz. drugih z novim koronavirusom povezanih razlogov predavanj ne morejo udeležiti v živo, omogoči dostop s spremljanje in sodelovanjem na daljavo. 

Pri izvedbi študijskih programov v prostorih fakultet naj imajo prednost tisti deli učnih enot, pri katerih sodelujejo manjše skupine študentov in kjer prostorske kapacitete zagotavljajo pogoje za varno izvedbo v skladu s priporočili. Študij na daljavo bo potekal le, ko načrtovani študijski proces v živo ali v kombinirani izvedbi ne bo mogoč in ko bo vodstvo visokošolskega zavoda presodilo, da je takšna prilagoditev izvedbe potrebna in pedagoško ustrezna. 

Priporočila

V prostorih visokošolskih zavodov je potrebno zagotavljati fizično razdaljo najmanj 1,5 metra. V skupnih prostorih, pri hoji in v sanitarijah smernice priporočajo uporabo zaščitne maske študente in za zaposlene. V predavalnici, ko študenti sedijo na zahtevani fizični razdalji, lahko masko odložijo, če se jim predavatelj ali drug slušatelj približa, pa si nadenejo masko. 

"Pred začetkom študijskega leta je potrebno preveriti in zagotoviti, da imajo predavalnice ustrezno prezračevanje. Predavalnice je potrebno med vsakim odmorom prezračiti. Med vsako menjavo študentov v predavalnici je potrebno prostor prezračiti in razkužiti površine, ki se jih uporabniki dotikajo (npr. površine mize, kljuke)," je še razvidno iz smernic, objavljenih na spletni strani ministrstva.