Simič, nekdanji vodja finančnega urad in predsednik Nogometne zveze Slovenije, se je v novi Janševi vladi zavihtel na vrh vladnega Strateškega sveta za debirokratizacijo.

Danes je Simič postregel s prvimi predlogi sprememb, ki gredo v smeri poenostavitve poslovanja in ponekod k nižjim davkom. Nanizal jih je kar na Twitterju.

Med drugim predlagajo tudi uvedbo aplikacije, ki bi omogočila boljši pregled ter takojšnjo izdajo odločbe ob prijavah dividend in obresti iz tujine, ter poenostavitev pri izračunu potnih stroškov na delo, in sicer v višini 10 centov na kilometer.

»Na davčnem področju predlagamo 28 sprememb. Prva je uvedba enega vplačilnega računa za akontacije dohodnine in socialne prispevke. Predlagamo uvedbo enega REK-obrazec za vse vrste dohodkov ter oddajo enega REK obrazca mesečno za vse vrste dohodkov.« Ukrep, ki bo razveselil številne podjetnike, ki se že vrsto let čudijo, da na Fursu ne zmorejo zmanjšati števila obrazcev, ki po nepotrebnem povečujejo stroške in podaljšujejo izpolnjevanje.

Nadalje bodo predlagali znižanje stopnje davka dohodkov iz kapitala iz 27,5 % na 25 %, pri oddajanju nepremičnin v najem pa zvišanje normiranih odhodkov iz 15 % na 30 % in znižanje stopnje dohodnine iz 27,5 na 25 %.

Med bolj zanimivi je predlog, da bi lahko upokojenci še naprej delali in lahko poleg plače, od katere se obračunavajo vsi davki in prispevki, prejemali tudi celotno pokojnino.

Tu je še predlog uvedbe socialne kapice za zaposlene z bruto plačo nad 6000 evrov. "Če hočemo uvesti kapico, mora biti meja taka, da bo sprejemljiva za vse," je pojasnil Simič.

Predlagajo tudi uvedbo novega, šestega, dohodninskega razreda z 10 % davčno stopnjo za dohodke oziroma davčno osnovo nad 1.000.000 evrov.

Na področju gospodarstva predlagajo avtomatizacijo izpolnjevanja obrazcev v javni upravi. "Z matično številko podjetja se izkažemo in na mestu so vsi dokumenti. Želimo tudi zagotoviti vodenje podatkov o poslovnih subjektih v enem registru," je dejal Simič. Med predlogi je naštel tudi uvedbo zlate vizumske sheme, poenostavitev dela od doma in refundacije bolniških nadomestil.

Svet predlaga ukinitev luksuznega davka pri motornih vozilih in uvedbo šestega dohodninskega razreda z davčno osnovo nad milijon evrov, pri katerem bi bila stopnja obdavčitve desetodstotna. S tem svet cilja predvsem na športnike, ki sklepajo "dobre pogodbe".

Na področju kriptovalut predlagajo 20-odstotno obdavčitev dobičkov. Za osnovo bi po predlogu sveta vzeli razliko med vrednostjo nakupa kriptovalute in izplačilom na račun. "Zaenkrat dajmo obdavčiti tisto, kar lahko," je dejal Simič.

"Predlagamo zvišanje odstotka dohodnine, ki ga lahko zavezanci namenijo raznim društvom, in to z 0,5 odstotka na en odstotek, ter zvišanje odstotka, ki bi ga lahko davčni zavezanci namenili za donacije, in sicer na 20 odstotkov," je naštel.

»Predlagamo tudi, da se rok, po katerem se ne plača dohodnine od dobička iz kapitala, doseženega pri odsvojitvi kapitala, skrajša iz 20 let na 15 let,« tvita Simič, ki je nanizal predloge na vladnem Twitter profilu.

30 predlogov na okoljskem področju

Številne ukrepe predlagajo tudi na področju okolja, ti pa gredo predvsem v smeri poenostavitev pri izdaji gradbenih dovoljenj in odpravo birokratskih zapletov.

Trenutno je sicer že v fazi sprejemanja gradbeni zakon in druge uredbe, ki bodo poslovanje na tem področju že poenostavile.