Veliko predolgo morajo namreč čakati, da pridejo na vrsto za odkup, medtem pa bliskovito naraščajo stroški, kajti doma hranijo živali, ki bi morale že zdavnaj zapustiti hleve. Rejci tako ne zmorejo pokrivati niti rednih stroškov, saj prihodka praktično ni. Da je vse skupaj še bolj absurdno, so trgovske police polne uvoženega mesa po akcijskih cenah. Na klice na pomoč rejcev goveda in društev govedorejcev so se odzvali na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) in pristojne pozvali k ureditvi razmer.

Nujna shema pomoči

V KGZS tako v imenu rejcev od Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije in Gospodarskega interesnega združenja mesne industrije Slovenije zahtevajo, da takoj pristopijo k pogajanjem s svojimi kupci za zagotovitev ustreznega razmerja cen v verigi in začnejo plačevati odkupne cene v višini lastne cene.

Poleg tega od kmetijskega ministrstva pričakujejo, da do konca letošnjega leta pripravi shemo pomoči za odkupljeno govedo od začetka razglasitve epidemije covida-19, ki bo pokrila razliko med odkupno ceno in stroški prireje. Med pogoji za pridobitev pomoči pri ukrepih kmetijske politike zahtevajo tudi takojšnjo promocijo izbrane kakovosti za goveje meso in poštene cenovne razmere v verigi preskrbe s hrano. Po njihovem mnenju bi bila zelo dobrodošla tudi zagotovitev sredstev za obnovo manjših klavničnih obratov, s katerimi bi lahko manjše klavnice znižale stroške obratovanja.

Stop za kartelno dogovarjanje

»V načrt okrevanja ob posledicah pandemije covida-19 je treba vključiti finančna sredstva za obnovo hlevov in hkrati omogočiti 90-odstotno sofinanciranje pri pripravi razpisov v skladu z zadnjo spremembo programa razvoja podeželja. Zahtevamo pa tudi temeljito analizo strukture cene v verigi preskrbe s hrano v letošnjem letu ali vsaj za zadnjih sedem mesecev ter analizo masnih tokov oziroma masne bilance za letos. Ugotovijo naj se tudi količine in kakovost v Slovenijo pripeljanega govejega mesa po posameznih nosilcih dejavnosti znotraj verige preskrbe s hrano ter o tem naj se seznani javnost,« še navajajo, podobne apele pa so naslovili na upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter na varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano.

Slovenska govedina cenejša od poljske

Na kmetiji Klemenčič v Novi vasi pri Ptuju, kjer redijo po 300 glav govejih pitancev, so zaradi teh okoliščin zelo zaskrbljeni. »Nekaj družinskih članov po malem že obupuje. Sam nisem nikoli tarnal, a moram priznati, da zdaj že tudi mene stiska. A kaj naj? Šli smo v velike investicije, zgradili nove hleve, a nimamo druge izbire, kot da potrpimo in verjamemo, da bo bolje,« pripoveduje Branko Klemenčič. »Za zdaj pa na to nič ne kaže, še slabše je, kot je bilo v času epidemije. Zdaj na primer čakamo že tri tedne, da si bodo kupci za prodajo godne živali sploh prišli ogledat, trajalo pa bo še nekaj časa, da jih bodo tudi odpeljali. Do takrat bodo prerasle primerno težo in v hlevu bo poleg njih že čakala 'nova' skupina. Letos nam nič ne gre na roko; tako smo si zastavili, da imamo skoraj vsak mesec za en 'šlepar' goveda, prodaja pa tako zamuja. Da o cenah raje sploh ne izgubljam besed.«