Z ministrstva za notranje zadeve so sicer sporočili, da je minister omenjeno revizijo odredil, ker so zavrženja ovadb "lahko tudi posledica slabo opravljenega dela policije in ne zgolj nedolžnosti osumljenih". Policija pa odgovarja, da "Jurič zaupa v policiste in kriminaliste, da preiskave izvajajo strokovno in zakonito". Nadzor nad delom NPU pa bo, tako policija, pokazal, ali lahko delo izboljšajo. 

Na generalni policijski upravi so namreč pojasnili, da bo po odločitvi Juriča nadzorna skupina, ki tudi sicer izvaja nadzore po drugih organizacijskih enotah kriminalistične policije in ki že izvaja strokovni nadzor nad delom NPU, ki je bil načrtovan decembra lani z letnim načrtom nadzorov, preverila tudi aktivnosti policije v primerih preiskave suma storitve določenih kaznivih dejanj. Preverili bodo ukrepe policistov po zaznavi suma storitve kaznivih dejanj, ali so policisti celovito o sumih obveščali pristojnega tožilca in ali so ravnali v skladno z njegovimi usmeritvami. 

Ministrstvo sicer od policije večkrat zahteva poročila o zakonitosti in strokovnosti opravljanja določenih nalog, so navedli na policiji. 

Tukaj se pristojnost ministra konča

Med primeri, katerih revizijo je zahteval minister nazadnje, pa so tudi taki, kjer je vodenje že prevzel državni tožilec. Tu pa se po opozorilu varnostnih strokovnjakov pristojnost ministra konča. 

Na vrhovnem državnem tožilstvu pa pričakujejo, da bodo njihovo delo ocenjevali le pristojni organi.

Na vrhovnem državnem tožilstvu so poudarili, da je spoštovanje veljavnih predpisov in delovanje izključno v mejah predpisanih pristojnosti ključno za delovanje pravne države. "V skladu s tem tudi pričakujemo, da se delo državnih tožilcev in ocena delovanja državnega tožilstva izvaja skladno z zakonom o državnem tožilstvu in da to počnejo izključno organi, ki so za to pristojni. Hkrati pa tudi sami ne posegamo v pristojnosti drugih institucij," so zapisali za STA. 

Ocena o dopustnosti in pravilnosti odreditve nadzora je pridržana pristojnemu organu oz. odgovornemu za nadzorni postopek. "Generalni državni tožilec oz. državno tožilstvo namreč nima ne pooblastil niti pristojnosti, da bi ocenjeval delo in nadzorstvene ukrepe, ki jih v sklopu svoje pristojnosti uvede minister za notranje zadeve," so še sporočili. 

Revizije Hojs zahteva v odmevnejših primerih, v katerih je bil NPU deležen največ kritik, so pojasnili na ministrstvu. Gre za revizijo preiskav v Banki Slovenije iz leta 2012, revizijo primera domnevne zlorabe prevladujočega položaja družbe Pro Plus pri televizijskem oglaševanju, revizijo lani zavržene kazenske ovadbe bančnikov iz NLB v primeru Farrokh, revizijo primera domnevne korupcije v zdravstvu pri nakupu žilnih opornic ter revizijo primera preiskave sumov nepravilnosti na otroški srčni kirurgiji.

aleš-hojs, navodila
Svet24
Usmeritve in obvezna navodila, ki jih je izdal notranji minister Aleš Hojs.

aleš-hojs, navodila
Svet24
Usmeritve in obvezna navodila, ki jih je izdal notranji minister Aleš Hojs.