Potem ko mejni prehod Novokračine zaradi tehničnih težav na hrvaški strani nekaj ur ni obratoval, so zdaj te težave odpravljene. Prehod tako ponovno nemoteno deluje.