V članku z naslovom »Afera žičnata ograja: brez obtožnice v pozabo« , objavljenem dne 7.7.2020, so bili objavljeni napačni in neresnični podatki o delovanju in posledicah delovanja podjetja Minis d.o.o.

Ne drži, da bi Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo oziroma Zavod za blagovne rezerve RS s podjetjem Minis d.o.o. sklenilo pogodbo za dobavo 28.000 kolutov spiralne raztegljive žine ograje v vrednosti 1.229.760 EUR, pri čemer naj bi pogodbeno vrednost 860.832,00 EUR avansiralo. Podjetje Minis d.o.o. je po pogodbi z Zavodom za blagovne rezerve RS, sklenjeni za dobavo 28.000 kolutov spiralne raztegljive žine ograje, prejelo plačilo po opravljenih dobavah in nobenega avansa. Ni res, da je podjetje Minis d.o.o. v času sklenitve posla z Zavodom za blagovne rezerve bilo popolnoma neznano podjetje. Podjetje Minis d.o.o. je namreč že v spornem obdobju izvajalo storitve za večje naročnike med katerimi je tudi živalski vrt Ljubljana.

Ne drži tudi navedba, da je podjetje Minis d.o.o. posel dobave 28.000 kolutov spiralne raztegljive žice dobilo z lažno izjavo, da ima poravnane vse obveznosti, čeprav naj bi imelo 3.000,00 EUR neplačanih davkov in prispevkov. Navedeni očitek se ne nanaša na posel dobave spiralne raztegljive žice, temveč na posel montaže žičnate ograje sklenjen z Ministrstvom za notranje zadeve in je tudi v tem prirneru neresničen. Stanje davčnega dolga, ki ga je podjetje Minis d.o.o. imelo v času sklenitve posla z Ministrstvom za notranje zadeve, je znašalo 0,58 EUR, s čimer ni presegalo vrednosti 50 EUR, ki ga je kot še dopusten davčni dolg za pridobitev posla pogojevalo Ministrstvo za notranje zadeve.

Minis d.o.o.