V zadnjih dneh se prek družbenega omrežja Facebook množično deli zapis enega od uporabnikov, ki je opisal izredno težke razmere, v katerih delajo na Centru za socialno delo Bežigrad, ki je del Centra za socialno delo Ljubljana. V zapisu lahko preberemo, da so zaposlene, ko je iskal svojo svetovalko, stanje opisale takole: »Žal je vaša nova svetovalka dala odpoved pred dvema mesecema, dobili ste novo svetovalko, a tudi ta je prejšnji petek dala odpoved.V roku 14 dni so odšle štiri socialne delavke, ker ne zdržijo psihičnega pritiska. Sistem CSD-jev je totalno sesut. Ne zmoremo več, jokamo, doživljamo osebne stiske, živčne zlome, ker ljudem, družinam, ki nujno potrebujejo denar, ne moremo zagotoviti odločb v zakonsko predpisanem roku 60 dni. Družine zaradi tega ostajajo brez enega evra na mesec, nekatere celo dva meseca! Zato nas kličejo, nekateri grozijo, kričijo, izsiljujejo, nekateri ste prijazni in razumevajoči, zaradi takih določeni še vztrajamo na delovnem mestu. Ne smemo zaposlovati, nimamo dovolj ljudi.«

Zaposleni odhajajo

Da bi preverili navedbe v zapisu, smo klicali na CSD Bežigrad, kjer pa so telefonske povezave ves čas zasedene. Vprašanja smo jim poslali tudi prek elektronske pošte in včeraj prejeli odgovor direktorice CSD Ljubljana Anje Osojnik, v katerem potrjuje, da na omenjenem centru za socialno delo dejansko prihaja do težav, ki so posledica povečane fluktuacije kadrov in kadrovske podhranjenosti. Delavci in delavke, ki so CSD Bežigrad zapustili, so po besedah Osojnikove kot razloge navedli: usklajevanje službenega in družinskega življenja, preveliko oddaljenost delovnega mesta od kraja bivanja in željo po menjavi delovnega mesta. Kot je še dejala direktorica CSD Ljubljana, bodo delavki, ki je svojo stisko zaupala eni izmed strank, poskušali pomagati.

anja osojnik
Arhiv Novice Svet24
Direktorica CSD Ljubljana Anja Osojnik

Povečanje dela

Glede nerešenih vlog, ki naj bi povzročile finančno stisko pri najbolj ranljivih skupinah ljudi, pa so na CSD Ljubljana odgovorili, da se je z razglasitvijo epidemije spremenil način sprejemanja vlog, saj so se oddajale prek elektronske in navadne pošte. Posledično je več vlog nepopolnih, zaradi česar se podaljša čas reševanja in poveča delovna obremenitev svetovalcev. Zaradi izgub zaposlitev se je povečalo tudi število oddanih vlog. Na CSD Ljubljana tako od marca opažajo 40-odstotno povečanje telefonskih klicev in 30-odstotno povečanje elektronske pošte. Število vlog za izredno denarno pomoč se je povečalo za 35 odstotkov. Direktorica je v svojem odgovoru na koncu še zapisala, da je njeno mnenje, da so se na spremenjene razmere dela odzvali ustrezno.

Večina vlog rešenih

A očitno vsaj v eni od enot zaposleni menijo drugače. Na ministrstvo za delo, kjer beležijo statistične podatke o vloženih in rešenih vlogah, smo poslali prošnjo za podatke o enoti CSD Bežigrad, a smo prejeli zgolj statistiko za vse CSD-je, ki kaže, da je rešenih 99 odstotkov vseh vlog, oddanih v aprilu, 97,5 odstotka vlog, oddanih v maju, in 93 odstotkov vseh vlog, oddanih v juniju. Je pa podatke o CSD Ljubljana posredovala direktorica Osojnikova. Iz statistike je razbrati, da CSD Ljubljana za nekaj odstotkov odstopa in je nekaj nerešenih vlog več, a bistvene razlike ni. Na ministrstvu za delo so nam povedali, da so za pojasnilo razmer na CSD Bežigrad prosili tudi direktorico Osojnikovo, ki jim je priznala, da je nekaj zaposlenih res v stiski, da pa nadomeščanje kadrov, ki so odšli, že poteka.

Stalne spremembe

Centri za socialno delo so v zadnjih letih večkrat opozarjali na kadrovsko podhranjenost, njihovo delo pa je bilo zaradi sprememb zakonodaje, reorganizacije, uvedbe novega informacijskega sistema in nazadnje epidemije covida-19 deležno neprestanih sprememb. Kadrovsko podhranjenost naj bi sicer reševali tako, da so v zadnjem letu zaposlili 73 novih ljudi, v naslednjih treh letih naj bi jih zaposlili še 50 na leto. Kot je izpostavila sekretarka skupnosti CSD-jev Darja Kuzmanič Korva, je vprašanje, kakšne kadre se zaposluje in ali so ustrezni za delo na CSD. Ob tem naj bi v zadnjih letih prihajalo tudi do menjave generacij, saj vse več izkušenih delavk in delavcev odhaja v pokoj. Odločitev o tem, koga se zaposli, pa je v rokah direktoric in direktorjev posameznih centrov.

Pravi preizkus avgusta

Da bi preverili, ali je CSD Bežigrad osamljen primer in ali gre res za kolaps celotnega sistema, kot je navedeno v zapisu, smo govorili tudi z vodjo sindikata centrov za socialno delo Petrom Radonjičem. Ta trdi, da v sindikatu niso bili obveščeni o kakšnih večjih anomalijah, da v teh mesecih tudi delovne obremenitve niso tako hude in da je res, da so je število vlog povečalo, a ne toliko kot na primer na zavodu za zaposlovanje, ter da pravi preizkus prihaja v avgustu, ki je za njih tradicionalno najbolj deloven teden. 

Fotka 3
STA
Kot je izpostavila sekretarka skupnosti CSD-jev Darja Kuzmanič Korva, je vprašanje, kakšne kadre se zaposluje in ali so ustrezni za delo na CSD.