Da izstopajo, je na nacionalni televiziji že potrdil v. d. sekretarja skupnosti Denis Sahernik. Ključno, da so se za to odločili, je, da jih nihče ne usliši v prizadevanjih in opozorilih, naj se ob pojavu okužb z novim koronavirusom v socialnovarstvenih zavodih, najbolj ranljivi so se izkazali domovi za starejše, stanovalce nemudoma in brez odlašanja osami zunaj doma, saj da lahko le tako učinkovito zajezijo nadaljnje širjenje okužb.

sahernik
SSZS
v.d. sekretarja Skupnosti socialnih zavodov Slovenije Denis Sahernik

»Osamitev zunaj doma ne more biti predmet vsakokratnega zamudnega dogovarjanja ali celo improvizacije, temveč potrebujemo sistemsko ureditev, ki bo takšno ukrepanje vnaprej predvidela v vseh prizadetih domovih ter jim s tem omogočila hitro odzivanje,« ponavljajo že nekaj časa.

Dogajajo se nezakonite odločitve

Za naš časnik so včeraj poudarili, da je napoved izstopa predvsem poziv, da mora delo tovrstnih skupin temeljiti na dialogu, v katerem so slišani in upoštevani predlogi vseh sodelujočih, torej tudi strokovnjakov, ki tudi iz prakse poznajo delovanje domov ter prostorske, kadrovske in druge razmere, v katerih ti delujejo. »Predvsem pa morajo sprejete odločitve temeljiti na veljavni zakonodaji, kajti ne skupnost in ne domovi ne morejo pristajati na nezakonite odločitve, ki gredo v škodo stanovalcev, samih zavodov in zaposlenih v njih, na račun zaščite zdravstvenega sistema.«

Skupnost socialnih zavodov želi torej zaščititi interese in pravice stanovalcev socialnovarstvenih zavodov in zaposlenih v njih. »Obenem želimo s svojim strokovnim znanjem in poznavanjem razmer v domovih poudariti, da kljub vsej pripravljenosti in trudu, da za svoje stanovalce poskrbimo v največji možni meri, tega na podlagi dosedanjih navodil in ukrepov objektivno ne moremo zagotoviti. Svojo vlogo vidimo predvsem v tem, da v skladu z veljavno zakonodajo zaščitimo zakonito delovanje socialnovarstvenih zavodov, ohranitev njihovega osnovnega namena oziroma poslanstva, ne pa njihovega spreminjanja v neke 'kvazi' negovalne bolnišnice za covid-19.«

dom starejših
Facebook/Dom Dr. Janka Benedika Radovljica
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se zaveda situacije, zato pripravlja rešitve in denar – vsaj 30 milijonov za krepitev kadra v domovih za upokojence.

Takojšnja osamitev obolelih

Izpostavljajo, da odločitve za izstop niso sprejeli zlahka, »saj se zavedamo odgovornosti, da zastopamo pravice in interese stanovalcev. A dejstvo je, da kljub zagotovilom ministrstva za zdravje in ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da bo za stanovalce domov ob morebitnem ponovnem izbruhu okužbe ustrezno poskrbljeno in da se bodo upoštevale izkušnje iz prvega vala epidemije, takšne rešitve do zdaj niso bile pripravljene. Ampak za svoje stanovalce bomo kljub vsemu poskrbeli po najboljših močeh.«

Denis Sahernik, v. d. sekretarja skupnosti, je opozoril še na stališče sekcije domskih zdravnikov. »Oni delujejo v okviru Združenja zdravnikov družinske medicine in tudi podpirajo našo zahtevo, da je ob pojavu okužb s koronavirusom v domu za starejše treba obolele stanovalke in stanovalce nemudoma osamiti izven doma. Osamitev v zunanji enoti za covid-19 je po mnenju sekcije nujna zato, ker kadrovske in arhitekturne razmere v večini domov za starejše ne omogočajo varne obravnave bolnih in učinkovite zajezitve nadaljnjega širjenja okužb,« pravi Sahernik.

Beovićeva ni za premeščanje

beović
Primož Lavre
Vodji svetovalne skupine za covid-19 Bojani Beović se premeščanje stanovalcev iz domov za starejše v bolnišnice ne zdi smiselno.

Vodji svetovalne skupine za covid-19 na ministrstvu za zdravje Bojani Beović se premeščanje stanovalcev domov za starejše v bolnišnice ne zdi smiselno. »Tudi sicer samo okuženih ali blago bolnih ne hospitaliziramo. Način prenosa covida-19 ni tak, da bi bila hospitalizacija obvezna sama po sebi, kot bi bila na primer pri eboli,« je dejala. Poleg tega pa vseh okuženih stanovalcev nimajo kje hospitalizirati, saj bi morali zaradi prezasedenosti bolnišnic odpasti številni zdravstveni programi, ki so v veliki meri namenjeni prav isti populaciji starejših ljudi. Po njenih besedah bi bil velik nesmisel, da bi se po eni strani ljudi hospitaliziralo le zaradi potrebe po izolaciji, ki jo lahko uredijo drugje, po drugi strani pa na ta račun ne bi bili deležni obravnave, ki jo potrebujejo. Beovićeva se je sicer seznanila z namero skupnosti o protestnem izstopu iz skupine, glede česar je podala splošen odziv, v katerem je pozvala vse, ki se morajo ukvarjati z epidemijo, naj ne izstopajo, ampak naj se pogovarjajo in skupaj iščejo rešitve.

Obžalujejo in upajo …

Oglasili so se tudi z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter povedali, da je bilo dosedanje sodelovanje s skupnostjo socialnih zavodov večinoma korektno in konstruktivno in »seveda obžalujemo, da so napovedali izstop iz delovne skupine. Vsekakor bomo storili vse, da do tega ne pride, saj so tako prizadevanja ministrstva kot, verjamemo, tudi skupnosti, usmerjena v isti cilj, to je skrb za naše uporabnike, stanovalce domov.«

Povedali so, da večina stisk, s katerimi se danes srečujejo domovi in na kar opozarja tudi skupnost, izhaja iz dejstva, »da je stanje v domovih za starejše posledica več kot 15-letnega zanemarjanja tega področja, zaradi česar je nastala kadrovska in prostorska stiska. Za reševanje kadrovske stiske bomo namenili okoli 30 milijonov evrov. Nekateri domovi so prostorsko res slabi (tako kot DSO Hrastnik), in razumemo, da je uresničevanje navodil, zlasti glede strogega prostorskega ločevanja, v teh primerih zahtevno. Ravno zaradi tega je ministrstvo, skupaj z ministrstvom za zdravje, že od začetka prvega vala zagotavljalo podporo, navodila in ne nazadnje tudi osebno prisotnost na terenu, zlasti za domove, ki se soočajo s tako zahtevnimi razmerami, kot je okužba. Tudi zdaj iščemo rešitve, ki jim bodo razmere olajšale,« je še sporočilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Zagotavljajo nam …

Za konec izpostavijo, da obžalujejo, da je to občutljivo področje, ki zadeva osebno dostojanstvo vsakega izmed nas, postalo poligon za javna obtoževanja, zato »pozivamo k nadaljnjem dialogu v dobro vseh. Sami si bomo še naprej kakor do zdaj prizadevali za vključevanje vseh strani in za iskanje rešitev, ki so sprejemljive in varne za čim večji krog ljudi, saj vemo, da ima skoraj vsaka slovenska družina v domu kakšnega svojca. Tem družinam zagotavljamo, da na ministrstvu delamo vse, da je za njihove drage dobro in varno poskrbljeno.«