Uroš Lepoša ima za seboj 28 let delovnih izkušenj v policiji. Začel je na Policijski postaji Ljubljana Center, kjer se je zaposlil leta 1992. Sprva je na postaji delal kot policist, nato pa kot kriminalist. Po končani Višji policijski šoli se je zaposlil na Policijski postaji Ljubljana Bežigrad kot pomočnik komandirja policijske postaje.

Lepoša je 2007 diplomiral na Fakulteti za varnostne vede, leta 2010 pa postal magister mednarodnih in diplomatskih študij na Fakulteti za podiplomske, državne in evropske študije.

Med letoma 2008 in 2015 je bil vodja skupine za premoženjsko kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana, nato pa leta 2015 prevzel vodenje skupine za krvne in seksualne delikte, prav tako v Sektorju kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana, in sicer vse do 2019, ko se je zaposlil v Sektorju za razvoj in sistemske naloge v Službi generalnega direktorja policije na Generalni policijski upravi. 

Primopredaje poslov so se udeležili dosedanji vodja Nacionalnega preiskovalnega urada dr. Igor Lamberger, novi vodja mag. Uroš Lepoša, v. d. generalnega direktorja policije Andrej Jurič, namestnik v. d. generalnega direktorja policije Jože Senica in vodja Službe generalnega direktorja policija mag. Robert Ferenc.