Peticijo z naslovom Pravica do čiste pitne vode za vse? Dovolj je bilo praznih obljub, čas je za dejanja. Naša voda ne bo nikoli naprodaj! so Zeleni Slovenije pripravili ob letošnjem svetovnem dnevu Zemlje.

Vključuje deset konkretnih zahtev nosilcem oblasti, med drugim, da je treba po vpisu pravice do pitne vode v ustavo v najkrajšem času poskrbeti za implementacijo ustavnega člena v pravni red s področja okolja, komunalne dejavnosti, gospodarskih dejavnosti, lokalnih skupnosti in financ. S tem naj bi vendarle zagotovili izvajanje ustavne pravice do pitne vode in slovenske vire zaščitili pred tujimi multinacionalkami.

Parole in floskule

Predsednik stranke Zeleni Slovenije Andrej Čuš je ponovil, da je bil z veliko medijske pozornosti in podpore konec leta 2016 v ustavo dodan 70.a člen, ki je izrecno zapisal pravico do pitne vode za vse državljane Slovenije, a "je stanje na področju oskrbe prebivalcev s pitno vodo zaskrbljujoče. Očitno je šlo le za parole in floskule, mi pa si želimo, da se pravica uveljavi v praksi."

Ugotavljajo namreč, da je stanje na področju oskrbe prebivalcev s pitno vodo zaskrbljujoče. "Tisto, kar posebej izpostavljamo in bi nas moralo zelo skrbeti, so vodne izgube v vodovodnem omrežju zaradi dotrajanosti infrastrukture. Te izgube predstavljajo kar tretjino načrpane vode, s katero bi sicer lahko vsako leto dodatno oskrbeli 800.000 ljudi," je izpostavil.

Po njegovih besedah bo v času gospodarske krize zaradi pandemije covida-19 znova prišlo tudi do povečanega pritiska multinacionalk in tudi evropskih institucij na članice EU, da naj privatizirajo naravne vire. "Takšni pritiski prihajajo pod pretvezo pozitivnih fiskalnih učinkov," je dodal in pozval k uporu proti vsem tovrstnim pritiskom.

Peticijo s podpisi podpore so danes vložili v DZ, pri čemer jih je sprejel tudi predsednik DZ Igor Zorčič. Po Čuševih besedah so ga prosili, naj vlado, DZ in ostale pristojne pozove k ukrepom na tem področju. "Obljubil nam je vso podporo. Peticija je zdaj na pristojnem odboru, zato po koncu parlamentarnih počitnic pričakujem bogato vsebinsko razpravo," je dodal.