Kot je ob obisku Bleda sredi junija povedal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, bi se lahko gradnja težko pričakovane blejske južne obvoznice začela v začetku leta 2021, vendar le, če ne bo večjih zapletov pri pridobivanju zemljišč in če bo občinski svet potrdil obstoječo varianto trase. Postopki njenega spreminjanja bi gradnjo namreč zavlekli za vsaj sedem let.

Blejski občinski svet je že pred leti sprejel podrobni prostorski načrt za južno razbremenilno cesto, s čimer je določil potek trase. Od leta 2012 poteka vrsta aktivnosti za čimprejšnji začetek gradnje. Lani pa je bilo dogovorjeno, da preverijo tudi možnost izgradnje zadnje faze obvoznice po spremenjeni varianti, ki jo je predlagala Civilna iniciativa Mlino.

Občina Bled je tako naročila izdelavo idejne zasnove nove variante. Epidemija je postopke za več mesecev zamaknila, pred kratkim pa so na občini vendarle prejeli idejno zasnovo in bistvena mnenja nosilcev urejanja prostora. Ker je projekt za lokalno skupnost in celotno regijo izjemno pomemben, so se odločili za obravnavo variante na izredni seji.

Na seji bodo predstavili obe trasi in njuno primerjavo ter povzetek mnenj nosilcev urejanja prostora in predstavitev pogleda civilne iniciative. Sledilo bo odločanje, pri čemer bo župan Janez Fajfar glede na predlog sklepov iz gradiva svetnikom predlagal, da ugotovijo, da je nova varianta trase glede na mnenja soglasodajalcev manj primerna od obstoječe. Bi pa za traso mimo naselja Mlino skušali v okviru obstoječe rešitve najti omilitvene ukrepe.