Medobčinsko redarstvo je od leta 2017 obravnavalo 48 primerov zapuščenih vozil.

Mestna občina (MO) Ptuj je za ukrepanje pooblastila Medobčinsko redarstvo občin Spodnjega Podravja in Javne službe (JS) Ptuj. Po podatkih, ki nam jih je poslal vodja ptujskih redarjev Robert Brkič, so od leta 2017 do danes obravnavali 48 zapuščenih vozil; 36 so jih po odredbi redarstva odstranili lastniki sami, za odvoz desetih je poskrbel koncesionar, dva primera sta še v obravnavi.

Deponija se polni

Avtomobile, za katere mestno redarstvo odredi odstranitev z javne površine, odpeljejo na deponijo v zbirnem centru Gajke. Po podatkih JS Ptuj je tam trenutno parkiranih devet vozil. Brkič je na junijski seji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Ptuj opozoril, da se deponija kar polni in bi lahko prostora v kratkem zmanjkalo. Direktor JS Ptuj Alen Hodnik predvideva, da se bo prostor sprostil: »Po treh mesecih se lastništvo avtomobila prenese na MO Ptuj, zato pričakujemo, da se bodo avtomobili sproti prodali oziroma uničili ter se bo prostor sprostil.«

Najprej zlepa, nato zgrda

»Največ zapuščenih vozil je bilo v strnjenih blokovskih naseljih. Vzrok je gosta poseljenost in na splošno prisotnost večjega števila avtomobilov, pa tudi napačno prepričanje lastnikov, da bomo zaradi veliko vozil neregistrirana težje opazili,« je poudaril Brkič in dodal: »Ob ugotovitvi ali prijavi o vozilu brez registrskih tablic, ki stoji na javni cesti, javnem parkirišču ali drugi javni površini, najprej preverimo, ali je mogoče pridobiti številko šasije. Tako poskušamo iz uradnih evidenc ugotoviti zadnjega lastnika. Prav tako preverimo, ali vozilo izpolnjuje definicijo zapuščenega vozila po zakonu o pravilih cestnega prometa. Na vetrobransko steklo zapuščenega vozila namestimo odredbo lastniku vozila, naj zapuščeno vozilo z javne površine odstrani najkasneje v treh dneh; če ugotovimo zadnjega lastnika vozila, odredbo pošljemo tudi njemu. Če se vozilo v zakonsko določenem roku ne odstrani, ga na stroške lastnika odstrani koncesionar, na Ptuju so to JS Ptuj. Po preteku tridnevnega roka (ki je v praksi vedno daljši) občinski redar odredi koncesionarju odstranitev zapuščenega vozila. Lastniku zapuščenega vozila, ki vozila ne odstrani v roku, izrečemo globo 120 evrov. Posamezni lastniki zapuščenih vozil stopijo v stik z redarstvom in navedejo vzroke, zakaj je neregistrirano vozilo na javni površini (trenutno slabo finančno stanje, okvara in podobno). Z lastnikom se dogovorimo o roku, v katerem bo vozilo z javne površine odstranil oziroma ga registriral. Pri določanju roka smo tolerantni, po navadi odobrimo daljšega, kot je zakonsko predpisan.«

zapuščen avtomobil
Timotej Milanov
Največ zapuščenih vozil je bilo v strnjenih blokovskih naseljih.

Kdo plača odvoz?

Koncesionar za odvoz in deponiranje zapuščenih vozil na območju MO Ptuj so JS Ptuj. Ker podjetje svoje avtovleke nima, mesto pa tudi ne »pajka«, odvoz nepravilno parkiranih ali zapuščenih vozil za JS Ptuj izvaja pogodbenik, to je Avtovleka Kodran. »Odvoz nepravilno parkiranega vozila stane 150 evrov z DDV. Če se strošek poravna na kraju, se zaračuna 75 evrov (priprava na odvoz vozila). Od leta 2017 do danes so stroški vseh odvozov zapuščenih vozil znašali 1200 evrov brez DDV. Če je lastnik vozila znan, stroški prevoza bremenijo njega. V nekaterih primerih je plačnica tudi lokalna skupnost,« je pojasnil direktor JS Ptuj Alen Hodnik. Povedal je še, da stroški deponiranja vozila na dan znašajo 30 evrov. Plača jih lastnik vozila, če je seveda znan.