Za kaj natančno gre, v LMŠ niso navedli, predlagali pa so, da se na sejo povabi predsednika vlade Janeza Janšo, direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Janeza Stuška in Roka Snežiča. "Glede na to, da je zadeva vsebinsko povezana s preiskovalno komisijo, ki ugotavlja domnevno nezakonito financiranje politične stranke SDS, predlagamo, da se na sejo povabi tudi predsednika in podpredsednika navedene komisije," so zapisali.

V LMŠ so tudi predlagali, naj se do seje Knovsa pridobi poročilo Sove o aktivnostih hrvaške varnostno-obveščevalne službe na ozemlju Slovenije. Kot so navedli, zagotavljanje nacionalne varnosti Slovenije temelji na ustavi ter spoštovanju človekovih pravic, temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne države.

"Izhodišče za zagotavljanje nacionalne varnosti Republike Slovenije so nacionalni interesi in nacionalnovarnostni cilji Republike Slovenije, ki izhajajo iz temeljnih vrednot slovenske družbe. Njihovo uresničevanje prispeva k dobrobiti in napredku Republike Slovenije ter njenih prebivalcev, zato zaščita in obramba nacionalnih interesov ter ciljev predstavljata srž zagotavljanja nacionalne varnosti," so še zapisali v poslanski skupini LMŠ.