O tehnološkem znanju večine poslancev o potrebni tehnologiji za takšno aplikacijo in posledicah uporabe tukaj nima smisla razpravljati.

Dotaknimo pa se izvajanja vodje poslancev NSi Jožefa Horvata, ki je pokazal list papirja, na katerem naj bi bili podatki, da mu je policija v času prejšnje vlade sledila. "Po mojem emšu. Neverjetno. Največ pogledov veste, kdaj? Takrat, ko je nastala ta koalicija - druga polovica februarja in začetek marca. Poglejte! Če želite, bom pokazal, ni me sram. Gledali so me celo 35 minut pred polnočnico. Ja, sem bil pri polnočnici. In so me gledali. Zelo zanimivo," je dejal Horvat.

Z Generalne policijske uprave (GPU) so sporočili, da ne gre za nezakonito sledenje politikom, pač pa za vpoglede v njihove evidence. Policija to stori takrat, ko se posameznik pojavi na nekem varnostno zanimivem dogodku.

S policije so še sporočili: »Policist lahko osebne in druge podatke obdelujejo le zaradi opravljanja policijskih nalog, se pravi mora imeti za vpogled v posamezno evidenco utemeljen razlog. Policija pri preverjanju zakonitosti in strokovnosti ter zaradi zagotavljanja notranje varnosti v policiji preverja tudi obdelave podatkov, ki jih v policijskih zbirkah obdelujejo uslužbenci policije. V primeru dvoma ali so bili podatki posameznika obdelovani zakonito, ki ga lahko poda posameznik  ali gre za lastne ugotovitve, na podlagi podatkov, zbranih obvestil, prijave ali zaznave odklonskega pojava ali ravnanja, policija začne notranjevarnosti postopek . Če se z notranjo preiskavo ugotovi sum storitve kaznivega ravnanja, policija uvede, ali predlaga uvedbo postopka pred pristojnimi organi (državno tožilstvo, Informacijski pooblaščenec) in sprejme ukrepe za vzpostavitev notranje varnosti. Prav tako  policijo redno nadzorujejo različne inštitucije (MNZ, Informacijski pooblaščenec,...).

V policiji si prizadevamo za zakonito obdelavo osebnih podatkov. Po, nam znanih, podatkih smo eni redkih, ki kršitve tudi sami prijavljamo pristojnim prekrškovnim organom in organom pregona (državnemu tožilstvu).«