Notranje ministrstvo poziva prevajalce iz paštu, hindujskega, kašura, eritrejskega, litovskega, vietnamskega in tibetanskega jezika v slovenski jezik, naj podajo vlogo za sklenitev pogodbe o avtorskem delu za prevajanje v postopkih za priznanje mednarodne zaščite in postopkih policije s tujimi državljani, so objavili na spletni strani ministrstva.

Z izbranimi prevajalci bo sklenjena pogodba o avtorskem delu, višina honorarja pa bo znašala 43,08 evra bruto za uro ustnega prevajanja in 25,80 evra bruto za obračunsko stran pisnega prevoda, kar je 1500 znakov brez presledkov. Okvirna pogodbena vrednost pogodbe o avtorskem delu bo znašala 10.000 evrov bruto. Prevajalec bo upravičen tudi do povračila potnih stroškov.

Pogodba o avtorskem delu bo sklenjena do sklenitve pogodbe na podlagi izvedenega javnega naročila, vendar ne dlje kot do konca tega leta. Pred podpisom pogodbe in izjave o seznanitvi s predpisi s področja varovanja tajnih podatkov morajo prevajalci opraviti osnovno usposabljanje za obravnavo in varovanje tajnih podatkov.

Zainteresirani prevajalci lahko vlogo z vsemi prilogami posredujejo na ministrstvo za notranje zadeve najkasneje do prvega septembra. Več podatkov o pogojih in vlogi najdejo na spletni strani ministrstva.