Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja nad 50 ljudi je začel veljati 30. junija. Z danes uveljavljeno spremembo pa se začasno prepoveduje zbiranje več kot 10 ljudi. Izjema so organizirane javne prireditve, kjer se lahko s predložitvijo pozitivnega mnenja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in zakonsko predpisane dokumentacije zbere do 500 oseb, v kar niso všteti nastopajoči.

Z danes uveljavljeno spremembo se začasno prepoveduje zbiranje več kot 10 ljudi. Izjema so organizirane javne prireditve, kjer se lahko s predložitvijo pozitivnega mnenja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in zakonsko predpisane dokumentacije zbere do 500 oseb, v kar niso všteti nastopajoči.

Na NIJZ so pojasnili, da so do vključno torka pregledali približno 200 vlog za pridobitev pozitivnega mnenja za izvedbo dogodka. A kot so pojasnili, to število ne odraža povsem dejanskega števila dogodkov oziroma prireditev, za katere so bile vloge poslane. Nekateri so vlogo namreč poslali ponovno, dopolnili pogoje, zmanjšali število oseb ali način izvedbe. Prav tako so pri določenih vlogah navedli več datumov prireditve pri nespremenjenih pogojih izvedbe. Kot pojasnjujejo na NIJZ, take vloge obravnavajo kot eno samo, saj se mnenje inštituta nanaša na pogoje.

Zavrnili so sicer 20 vlog.

Higienska priporočila

V higienskih priporočilih za prireditve in dogodke pri NIJZ med drugim narekujejo zadostno varnostno razdaljo, nošenje mask in razkuževanje ter čim manj dotikanja različnih skupnih predmetov in površin. Sedeži morajo biti oštevilčeni z vnaprej natančno določenim sedežnim redom in varnostno razdaljo 1,5 metra v vseh smereh, z izjemo članov istega gospodinjstva.