V zadnjih treh dneh je bilo 95 odločb o karanteni izdanih neposredno na mejnih prehodih, preostalih pet odstotkov pa na podlagi posredovanih podatkov na stalnem naslovu oz. naslovu prestajanja karantene, je na vladni tiskovni konferenci povedal namestnik generalnega direktorja Policije Tomaž Pečjak

Učinkovitejše vročanje odločb omogoča tudi hitrejši nadzor. V torek je tako zdravstveni inšpektorat opravil 446 nadzorov karantene, pa je povedal vladni govornik Jelko Kacin. 372 oseb so inšpektorji našli na naslovu, ki je naveden na karantenski odločbi. Kršitev so ugotovili šest, v petih primerih pa dostop do zasebnega zemljišča kljub policijskemu spremstvu ni bil mogoč. 

V 18 primerih je bil naslov, naveden na karantenski odločbi, lažen, v 18 primerih pa oseba ni odprla vrat. V 27 primerih ni bilo mogoče najti osebe, ker se je na naslovu nahajal večstanovanjski objekt, na odločbi pa ni bila navedena številka stanovanja. Po besedah Kacina so izdajatelje karantenskih odločb dodatno opozorili, da morajo pobrati natančen naslov, na katerem se bo nahajala oseba, ki ji je izdana karantenska odločba. 

Dobro sodelovanje

Pečjak je sodelovanje policije in zdravstvenih inšpektorjev na terenu pohvalil kot "zelo dobro" in "tvorno". Glede lažnih ali pomanjkljivih podatkov, ki jih podajajo ljudje pri izdaji karantenske odločbe, je poudaril, da je sicer za inšpekcijski nadzor pristojen inšpektorat, vendar pa velja, da kršitve pomenijo uvedbo inšpekcijskega postopka, ki lahko vodi v ugotovitev o prekršku, v skrajni fazi pa celo do suma storitve kaznivega dejanja. Napovedal je, da bodo skušali policisti že na meji ob preverjanju dokumentov zbrati dodatne podatke, ki bodo omogočali učinkovit in jasen inšpekcijski nadzor.