Arheologi so na območju severno od regionalne ceste Ptuj–Ormož odkrili ostanke rimskodobnega grobišča in vkopov. Do zdaj so raziskali osem grobov, za katere kaže, da so iz drugega oziroma tretjega stoletja našega štetja. V žganih grobovih so našli pridatke, ki so jih dali pokojnikom ob pokopu. Tako so odkrili ostanke keramičnih posod, železne predmete in kovance. »Med gradivom poleg zlatega uhana in kovancev izstopa tudi v celoti ohranjena oljenka s pečatom. V plasti in vkopih so odkrili obilico različnih rimskodobnih železnih predmetov, v enem pa zlat uhan s stekleno jagodo. Na podlagi najdb so grobovi preliminarno datirani v čas druge do prve tretjine 3. stoletja n. št.,« so sporočili z državne direkcije za infrastrukturo, ki vodi projekt rekonstrukcije ceste in izgradnje krožišča.

Poleg grobov in vkopov so arheologi naleteli na tlakovano cesto, ki poteka v smeri sever–jug, in ostanke tlakovane poti ali ceste v smeri vzhod–zahod.

arheološka-izkopavanja
Monika Horvat
Arheologi predvidevajo, da so ostanki grobišča iz 2.–3. stoletja povezani z naselbino, ki najbrž leži v bližini raziskovanega prostora.

Dodatnih 42.000 evrov

Arheologi z izkopavanji spremljajo rekonstrukcijo ceste in gradnjo krožišča v Moškanjcih. Najdišče jih sicer ni povsem presenetilo, saj se dela izvajajo na območju, kjer je nekoč potekal del trase rimskodobne ceste, ki je povezovala Poetovio s Savarijo (Ptuj–Sombotel). Že v kulturnovarstvenih pogojih je tako mariborska območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine k projektni dokumentaciji določila arheološki nadzor med gradnjo. Med izvajanjem arheološkega nadzora pa so določili še dodatna arheološka izkopavanja, ki se trenutno izvajajo. Njihova vrednost je ocenjena na 42.000 evrov.

Se bodo dela zaradi arheoloških najdb zavlekla?

Izkopavanja se bodo te dni nadaljevala, terminski plan poteka gradbenih del pa se zaradi arheoloških najdišč po besedah direkcije naj ne bi spremenil: »Arheološka izkopavanja na terenu se bodo zaključila najkasneje do 30. junija. Nato sledita obdelava arheološkega gradiva in priprava poročila. Na direkciji ocenjujemo, da zaradi dodatnih arheoloških izkopavanj ne bo treba podaljšati roka izvedbe gradbenih del. Torej se bodo dela predvidoma zaključila v skladu s pogodbeno določenim rokom, to je 20. december letos.« Gotovo pa je, da bo z zaključkom izkopavanj do konca junija rešena in ohranjena dediščina, ki bi bila sicer popolnoma izgubljena.